Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Aktivity

Asociácia zvýšila kvalifikáciu svojich členov

18.04.2015 - Už dlhodobo si kladie Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS) za cieľ zvyšovanie kvalifikácie svojich členov, aby boli na úrovni európskych štandardov. I preto zorganizovala pre svojich členov bezplatný kurz, ktorý je vo svojom výsledku vyšším stupňom vzdelania v oblasti p…

Konferencia V4 o pohrebníctve

07.11.2014 - Odborníci z oblasti pohrebníctva, medicíny a štátnych úradov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska sa stretli na prvej medzinárodnej konferencii pod názvom „Právo na ľudskú dôstojnosť,“ kde sa dohodli na spoločných záujmoch, pričom spoločné postupy deklarovali v schválenej multilat…

Konferencia V4 Ostrihom

17.10.2014 - Podnikatelia v oblasti pohrebníctva v Maďarsku dlhodobo hľadajú riešenia, ktoré by mohli pomôcť zastaviť trend obyvateľov - využívať sociálne pohreby. Tieto praktiky sa šíria prakticky všade tam, kde je slabá stredná vrstva obyvateľstva a kde vzrastajú rozdiely ústiace do chudoby. 16.10.2014 s…

SAPaKS na stretnutí EFFS

03.06.2014 - V dňoch 28. – 30. mája sa v Nemeckom Düsseldorfe uskutočnila medzinárodná výstava pohrebníctva BEFA 2014, určená pre odbornú aj laickú verejnosť. Simultánne s ňou prebiehala medzinárodná konferencia celosvetovej federácie FIAT-IFTA s názvom FIAT-IFTA World Convention Düsseldorf 2014. Na konfer…

Stretnutie zástupcov krematórií

06.02.2014 -   Stretnutie zástupcov krematórií na Slovensku konané vo Zvolene dňa 06.02.2014       Vyhlásenie pre médiá a verejnosť v súvislosti s nedávno medializovanými prípadmi   Na základe podnetu Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb sa po prvýkrát stretli zástupcovi…

Príprava konferencie štátov V4

02.02.2014 - V roku 2012 naša Asociácia iniciovala prvú výstavu z oblasti pohrebníctva v strednej Európe pod názvom Slovak Funeral 2012. Jej výsledky nás milo prekvapili, nielen počtom vystavovateľov, ale aj návštevníkov a záujmom médií. Práve tam sme pochopili, aký veľký kus práce nás ešte čaká pri prekon…

Tlačová správa k reakcii ÚDZS

15.10.2013 - Vyjadrenie SAPaKS ku reakcii ÚDZS (zverejnenej na portáli ÚDZS), na reportáž odvysielanú v TV Markíza dňa 8.10.2013   Z reakcie ÚDZS vyplýva, že Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb (ďalej len SAPaKS) sa zapodieva konkurenčným bojom medzi pohrebnými službami a preto oslovi…

SAPaKS na výstave v Španielsku

15.06.2013 - Asociácia ako organizátor jedinej výstavy z oblasti pohrebníctva na Slovensku, Slovak Funeral 2012, nadväzuje kontakty s podobnými vystavovateľmi v Európe. Tento krát sa rozhodla navštíviť vzdialené Španielsko, kde sa na pobreží Stredozemného mora, vo Valencii konala výstava FUNERMOSTRA. Na pr…

Účasť SAPaKS na výstave Kamenár 2013

10.03.2013 - Na prelome februára a marca prebiehala na výstavisku Expo Center Trenčín výstava Kamenár 2013. Ide o tradičnú výstavu z oboru kamenárstva, ktorej sa zúčastňujú i podnikatelia zo zahraničia, najmä z Českej republiky a Talianska. Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb mala na tomto …

Prednáška o práve

28.02.2013 - V dňoch 28.2.2013 až 3.3.2013 prebiehala výstava Kamenár na trenčianskom výstavisku Expo Center. Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb pri tejto prípežitosti zorganizovala prednášku pre svojich členov. Implementácia práva v dennej praxi pohrebných služieb ▬  manipulácia s oso…

#