Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

2006 - 2012

Prijatie nových členov 2012

12.12.2012 - Zo zasadania predstavenstva SAPaKS     Dňa 12. decembra prebehlo zasadanie predstavenstva, ktoré hodnotilo uplynulý rok a plánovalo činnosť asociácie pre rok 2013. Jedným z najdôležitejších bodov bolo i prijatie terajších kandidátov za riadnych členov. Zo zápisnice zasadania vyberáme: …

Zasadanie predstavenstva december 2012

12.12.2012 -   Zápisnica     zo zasadania predstavenstva Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb v Bratislave, dňa 12. 12. 2012         Zasadania sa konalo v sídle asociácie, na Trojičnom námestí 12, v Bratislave, zúčastnili sa členovia predstavenstva SAPaKS, viď pr…

Október 2012

11.10.2012 - Zápisnica   Členská schôdza Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb v Banskej Bystrici – Kremničke, dňa 11.10.2012   Členskej schôdze sa zúčastnilo 23 členov asociácie pohrebných a kremačných služieb, viď prezenčná listina. Program schôdze: 1.    Zahájenie schôdze a …

Október 2010

22.10.2010 -  Z á z n a m z Konferencie Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb, ktorá sa konala dňa 22.10. 2010 (piatok) o 10.00 hod., v Banskej Bystrici - Kremnička č.16 Konferenciu otvoril p. Ladislav Nádasky. Program konferencie:     - Správa o doterajšej činnosti Asociácie    …

Október 2009

23.10.2009 -Pracovné stretnutie k  Novele Pohrebného zákona č.470/2005 Z.z. Dňa 23.10. 2009   Ako čestní hostia sa na tomto pracovnom stretnutí zúčastnili: JUDr. Magdaléna Lacová, legislativno – právna sekcia MZ SR Ing. Magdaléna Ambrošová, Marcela Virágová ÚVZ SR Stretnutia sa zúčastnili zást…

Máj 2009

01.05.2009 - Pracovné stretnutie dňa 1.5. 2009 – chata MÚ Senec Pracovné stretnutie bolo zamerané na: Vývozy zosnulých pri nehodách na železnici v SR. Zmena Pohrebného zákona Z.z. 470/2005 Pohrebné vozidlá a chladiarenské zariadenia Zdravotné pomôcky a ich odstránenie po ú…

2007-2008

30.12.2008 - Pracovné stretnutia v rokoch 2007 - 2008 Pracovné stretnutie konané dňa 14. decembra 2007 o 9 hod. v Ružomberku Pracovné stretnutie bolo zamerané na výsledky rokovaní s nadriadenými orgánmi RÚVZ, ÚDZS budúce postavenie Asociácie pri kontrole Z.z.470/2005 bezpe…

September 2007

20.09.2007 - Pracovné stretnutie Oravská Polhora 21 – 22. septembra 2007. V prvom rade sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto stretnutia v malebnom prostredí Oravskej Polhory. Je potešujúce, že na tomto stretnutí sa zúčastnili členovia, ale aj nečlenovia asociácie, čo v koneč…

#