Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

SAPaKS na stretnutí EFFS

03.06.2014

V dňoch 28. – 30. mája sa v Nemeckom Düsseldorfe uskutočnila medzinárodná výstava pohrebníctva BEFA 2014, určená pre odbornú aj laickú verejnosť. Simultánne s ňou prebiehala medzinárodná konferencia celosvetovej federácie FIAT-IFTA s názvom FIAT-IFTA World Convention Düsseldorf 2014. Na konferencii sa zúčastnila aj slovenská delegácia na čele s predsedom Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS) Ladislavom Strížom.

Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb bola pozvaná na túto konferenciu na základe jej členstva v Európskej federácii pohrebných služieb (EFFS), ktorá je súčasťou FIAT-IFTA, ale aj na základe slovenskej iniciatívy zorganizovať stredoeurópsku konferenciu za účasti krajín V4.

009Predseda SAPaKS Ladislav Stríž odprezentoval Slovenskú republiku a SAPaKS, jej stabilnú pozíciu v stredoeurópskom regióne a víziu spoločnej spolupráce krajín V4 v otázkach pohrebníctva. Prvým krokom spolupráce bude zorganizovať odbornú konferenciu na Slovensku a priblížiť túto zložitú otázku verejnosti. Diskutované by mali byť najpálčivejšie témy jednotlivých krajín, ktorými sú napríklad sociálne pohreby v Maďarsku, zjednotenie pravidiel prevozu zosnulých z Poľska, vedenie štatistík o prevozoch zosnulých z/na Slovensko a podobne. Prezentácia bola ukončená srdečným pozvaním všetkých medzinárodných členov na stredoeurópsku konferenciu, ktorá sa uskutoční už v novembri tohto roka v Trenčíne.
 
Slovensko a idea organizovať konferenciu v regióne V4 sa stretli s veľkým uznaním účastníkov konferencie FIAT-IFTA, ktorí vyjadrili podporu, či dokonca potvrdili účasť na nej. Slovensko a SAPaKS si týmto spôsobom ešte viac upevnilo zväzky s najbližšími partnerskými organizáciami z Maďarska, Poľska a Českej republiky.

V rámci konferencie boli členmi FIAT-IFTA predbežne odsúhlasené nové stanovy, ktoré budú definitívne schválené o rok na výročnej konferencii v Kanade. Zároveň došlo k pravidelnej dvojročnej obmene predsedníctva organizácie FIAT-IFTA. Novým prezidentom sa stal Marc Poirier z Kanady. Pozitívnou správou pre Slovensko je fakt, že jedným z nových viceprezidentov FIAT-IFTA sa stal Marek Cichiewicz z Poľska, ktorý bol zvolený v historicky prvej tajnej voľbe.

Slovenská delegácia sa stretla s vyše 12 partnerskými asociáciami a členmi pohrebných asociácií, s ktorými nadviazala nové kontakty. Užšia spolupráca bola nadviazaná hlavne s ukrajinskou, ruskou a bulharskou delegáciou.

Na konferencii sa zúčastnilo 32 krajín sveta. Najpočetnejšiu delegáciu malo Japonsko 27, o niečo menej Holandsko 10. Nemecko a Kanadu zastupovalo po 9 delegátov, podobne na tom bolo Anglicko 8, Čína spolu s Hong Kongom mali 8+3 delegátov. Medzi účastníkmi sme našli i zástupcov "čierneho kontinentu" zo Zimbabwe a Ugandy.

Späť na prehľad Aktivity


Pripravil pavel ondera © SAPaKS

Obrazovú galériu z prezentácie na konferencii v Düsseldorfe nájdete na stránkach magazínu Slovenské pohrebníctvo, alebo klinutím na tento odkaz Konferencia celosvetovej pohrebnej federácie FIAT - IFTA v Nemecku