Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

2016 - 2021

Poďakovanie pohrebným službám na Slovensku

22.06.2020 - Máme za sebou núdzový stav vyvolaný pandémiou Koronavíru a Slovensko sa pomaly a iste spamätáva z jeho dôsledkov. Náročné zvládnutie uvedeného stavu zanechalo svoje či už psychologické alebo priamo súvisiace dôsledky skoro na každom z nás. Dovoľte mi, ako predsedovi Slovenskej asociácie p…

Opatrenie ÚVZ SR pohreby

08.05.2020 -ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava Číslo: OLP/3881/2020 Bratislava 06.05.22020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ak…

Inštrukcie ÚVZ SR pre PS

18.03.2020 -Inštrukcie Úradu verejného zdravotníctva SR pre Pohrebné služby v súvislosti s ochorením Covid 19   Vychádzajúc z aktuálnej epidemiologickej situácie a prijatých epidemiologických opatrení v Slovenskej republike v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom (SARS-…

Seminár k novele Zákona č. 131/2010 Z.z. Mojmírovce

01.02.2020 - Národná rada schválila 28. októbra zákon č. 398/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. OŠS - Mgr. Furman v spolupráci so Slovenskou asociáciou pohrebných a kremačných služieb organizovala seminár týkajúci sa zmien, ktoré novela priniesla. Stretnutie pripravil…

Výberové konania ÚDZS

24.08.2019 -NOVÉ ZÁMKY – Zvláštny tender. Azda nikto nepochybuje o tom, že byť majiteľom pohrebnej služby je nielen veľmi dobrý biznis, ale doslova aj boj o každého nebožtíka. Zaujímavé preto je, že po vypísaní tendra na prevoz tiel na pitvu, ktorý trval len 8 dní a na starosti ho mal štátny Úrad pre dohľ…

Zasadanie EFFS 2019

01.03.2019 - EFFS – European Federation of Funeral Services usporiadala zasadnutie správnej rady v dňoch 28.2. – 1.3. 2019 v priestoroch nemeckej pohrebnej asociácie v Düsseldorfe. Poďakovanie patrí aj generálnemu tajomníkovi nemeckého združenia Stephanovi Neuserovi za jeho pohostinnosť a prítomnosť n…

Pomoc pozostalým

16.11.2017 - Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb v duchu svojho poslania zavádza novinku, ktorá má pomáhať človeku v jeho najťažších chvíľach. V spolupráci s neziskovými organizáciami zameriavajúcimi sa na psychologickú pomoc, s právnikmi v oblasti majetkovo právnej a poradenstvom odborníko…

Pietne spomienky - výročie ukončenia 1. svetovej vojny

12.11.2017 - Na pozvanie Klubu generálov SR a veliteľa posádky Trenčín sme sa pri príležitosti Pietnej spomienky na obete 1. svetovej vojny zúčastnili dňa 10. 11. o 11. tej hodine a 11. minúte Pietneho aktu kladenia vencov na cintoríne v prísne stráženom vojenskom objekte Trenčín - Kubra. Viac v obrazovej…

Stretnutie EFFS vo Viedni

20.09.2017 - SAPaKS sa zúčastnila 3. oficiálneho pracovného stretnutia ohľadom revízie pohrebníckej technickej normy pre Európsku úniu EN 15017 organizovaného vo Viedni v dňoch 13.9. - 14.9. 2017. Počas pracovného stretnutia prišlo k obmene predsedajúceho skupiny, kde Anke Teraa nahradila odstupujúceh…

Zástupcovia inštitúcií a odborníci diskutovali o problémoch v pohrebníctve

28.04.2017 - BRATISLAVA – Nedostatočné vzdelávanie pracovníkov v oblasti pohrebníctva či nedodržiavanie pravidiel pri prevoze zosnulých. To sú v súčasnosti najčastejšie problémy v oblasti pohrebných a kremačných služieb. Zhodli sa na tom zástupcovia profesijných organizácií i štátnych orgánov na pracovnom … 
logo web

 
#