Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Konferencia V4 Ostrihom

17.10.2014

Podnikatelia v oblasti pohrebníctva v Maďarsku dlhodobo hľadajú riešenia, ktoré by mohli pomôcť zastaviť trend obyvateľov - využívať sociálne pohreby. Tieto praktiky sa šíria prakticky všade tam, kde je slabá stredná vrstva obyvateľstva a kde vzrastajú rozdiely ústiace do chudoby. 16.10.2014 sa stretli v maďarskom Ostrihome všetky záujmové skupiny.

Na konferencii odzneli príspevky cirkví i predstaviteľov jednotlivých služieb v oblasti pohrebníctva. Taktiež boli pozvaní zástupcovia štátov Európy, pozvanie prijal viceprezident FIAT-IFTA Marek Cichiewicz z Poľska a predseda SAPaKS Ladislav Stríž.

Jednotliví rečníci sa zaoberali rôznymi pohľadmi na vzniknutú sitáciu. Od historických prameňov, kde bolo pohrebníctvo vždy garantom náležitej piety a uloženie zosnulých prebiehalo dôstojne s úctou, až po zákony, ktoré umožňujú sociálne pohreby využívať i tam, kde je možnosť zabezpečiť dôstojnú rozlúčku i uloženie zosnulého iným spôsobom.

Náš predseda na úvod pozdravil prítomných v mene slovenských podnikateľov, členov SAPaKS a svojom, spomenul aktivity asociácie, ktoré napokon viedli k prijatiu Zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Ďalej oboznámil prítomných so situáciou na Slovensku v tejto oblasti, vysvetlil fungovanie našich podnikateľov a nevyhol sa ani palčivým otázkam, ktoré u nás predstavuje "nedobrovoľné" darcovstvo či nejasné výberové konania. Na záver vyjadril presvedčenie, že jedine takýmto spôsobom, rokovaním a spájaním záujmov sa môžu veci posúvať dopredu. I preto pozval prítomných i na konferenciu štátov V4 do Trenčína, kde by mala byť prijatá odporúčajúca rezolúcia i k týmto otázkam, ktoré trápia maďarskú stranu.

Späť na prehľad Aktivity


Pripravil Pavel Ondera

Malá fotopríloha                       Kliknutím na obrázok si ho zväčšíte

IMG_3097   IMG_3101
Zástupcovia Maďarska, Poľska, Slovenska   Priebeh konferencie sa zaznamenával
IMG_3103   IMG_3115
Takmer zaplnená sála   Viceprezident FIAT-IFTA Marek Czichewicz
IMG_3125   IMG_3143
Predseda SAPaKS Ladislav Stríž   Zľava: zástupcovia Maďarska, Slovenska, Poľska