Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

SAPaKS

Vitajte na stránkach Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb

 
 
clenovia  
Kliknite na mapu pre zväčšenie
 
Zoznam členov

Zoznam kandidátov

Členovia s pozastaveným členstvom
 


História, činnosť a ciele Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb

Podľa definície asociácia predstavuje združenie nezávislých organizácií, rovnakého druhu, s rovnakým cieľom činnosti. Z filozofického hľadiska ide o mimovoľné združovanie obsahov vedomia. V prípade Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb možno povedať, že ide o naplnenie obidvoch definícií.

Pri zakladaní asociácie sme mali jasné ciele a zámery. Na poli pohrebníctva bolo v roku 2006 ešte veľa nezrovnalostí, chýbal nový zákon, vládol chaos, ktorý sa dá porovnať s obdobím „Zlatej horúčky“ na území Aljašky. Podnikatelia, tváriaci sa ako profesionáli, zakladali firmy jedna radosť, pričom nemali priestory, nemali vybavenie, nemali zamestnancov. Všetko sa riešilo na kolene, dodávkami na poslednú chvíľu a nehoráznymi cenami za poskytnuté služby. V nemocniciach sa o nebožtíkov bili, uplácal sa personál, vizitky a reklamu na „pohrebnú“ činnosť ste mohli nájsť na úrazových oddeleniach, hneď vedľa reklamy na Coca-Colu. Situácia bola pre poctivé a rokmi preverené firmy v pohrebníctve neúnosná. Neraz sa stávalo, že takzvané pohrebné služby celý pohreb sfušovali, pozostalí ostali v šoku, nebola koordinácia medzi správou pohrebísk a pohrebnými službami, neboli nastavené pravidlá. Pohreb, tá najdôležitejšia posledná vec v živote každého z nás, neraz vyzeral ako fraška, a príbuzní sa len so sebazaprením a zatvorením obidvoch očí nerozhodli vo svojej bolesti hnať veci pred súd a do médií, i keď i takéto prípady sa stali.

Aj vďaka nadšeniu jednotlivcov, z dôvodu cti a v neposlednom rade i z dôvodov existenčných, sme založili Slovenskú asociáciu pohrebných a kremačných služieb, ktorá mala a má ako jeden zo svojich cieľov chrániť záujmy svojich členov a podporovať ich na ceste k profesionálnému poskytovaniu služieb. Ako prvé bolo treba vniesť poriadok do pohrebníctva na poli legislatívy. Ak si niekto v tomto momente myslí, že išlo o jednoduchú vec, treba podotknúť, že to bola úloha ťažšia než akú mal bájny Sizyfos. Politické dianie na Slovensku v tom čase len ťažko prijímalo novinky v takých oblastiach akým pohrebníctvo je. Už len preto, lebo išlo o tzv. sektor okrajový, verejnosť ho dodnes (žiaľ), považuje do istej miery za osobné tabu, pričom vychádza na povrch, že sa týka všetkých, každý s ním príde do styku, či už ako hlavná postava, alebo vedľajšia. Aj keď išlo o politicky nevýnosnú tému, kde sa nedali zbierať hlasy a sympatie ako na bežiacom páse, v každom prípade si politici uvedomili, že majú čo dočinenia s veľmi citlivou oblasťou, ktorá v sebe zahŕňa i nemalé finančné investície občanov, s ktorými človek musí rátať práve kvôli tomu, že prioritou v danom okamihu ostáva cit, pieta, spolupatričnosť, smútok, bolesť a žiaľ.

Napraviť tento pokrivený stav bolo prvoradým cieľom pri založení asociácie. Poskytnúť ľuďom v tomto rozpoložení istoty profesionálneho prístupu a spolupatričnosti. Zachovať dôstojnosť osobnosti človeka aj po fyzickom skone. Postarať sa nielen o šetrné zaobchádzanie s ostatkami zosnulého, ale byť i garantom rozlúčky, uloženia na takej úrovni, ktorá je naozaj rovná hodnote života človeka.

Dnes, po viac ako šiestich rokoch si už môžeme dovoliť bilancovať. Dostali sme sa do európskych štruktúr, sme členmi celosvetovej federácie pohrebných služieb FIAT-IFTA a Európskej federácie pohrebných služieb EFFS, čo zo sebou prináša praktické i prestížne výhody.  Podaril sa dobrý kus práce, a ešte väčší je pred nami. Väčšinou sa na tomto mieste spomínajú úspechy, pripisujú zásluhy. To nechceme robiť. Máme nový zákon, máme nové pravidlá nielen pre súkromné firmy ale aj štátne zdravotnícke zariadenia, pre štátne organizácie a územné celky, samosprávy. Dostali sme sa na úroveň iných európskych pohrebných služieb. Pripúšťame, že nie všetko sa vydarilo tak, ako sme chceli. Preto tá skromnosť. Vďaka však aj za to, čo sa podarilo. Čas ukázal, že sme sa vybrali dobrou cestou, úroveň slovenského pohrebníctva sa zvýšila. O jej ďalší rast budeme i naďalej dbať. So všetkými silami a nasadením.
 

   Členovia SAPaKS - charakteristika

 
   ●  poskytujú služby na tej najvyššej, v súčasnosti možnej úrovni
   ●  disponujú moderným technickým vybavením
   ●  ide o kompletný servis, parte, vence, kvetiny, rozlúčka, matrika
   ●  prezentujú sa na vlastných webových stránkach
   ●  svoje služby poskytujú 24 hodín denne
   ●  pracujú na území celej Európskej únie
   ●  sledujú trendy a novinky doma i v zahraničí a zavádzajú ich do praxe
   ●  ich pracovníci prejavujú spolupatričnosť voči pozostalým
   ●  spokojnosť klienta je u nich vždy na prvom mieste
 
 
 

Členstvo v Slovenskej asociácii pohrebných
a kremačných služieb podľa členenia


Členstvo v asociácii je podobne ako pri iných stavovských organizáciách v prvom rade záležitosťou prestížnou a pre každého člena i osobnou výsadou. Vidíme to v prípade mnohých spolkov, organizácii a klubov, ktoré zjednocujú svojich členov z radov verejnosti a úzkostlivo dbajú na dodržiavanie stanovených zásad a podmienok členstva. Aj keď v prípade Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb nejde o oddelenie sa od ostatných poctivo pracujúcich služieb s cieľom byť niečo viac ako oni, i my si uvedomujeme, že členstvo v SAPaKS, napĺňa svojich členov hrdosťou, zároveň ich morálne zaväzuje poskytovať kvalitu a prispievať tak nielen k šíreniu dobrého mena asociácie, ale v konečnom dôsledku k budovaniu si svojho vlastného mena. 
 
Po rokoch fungovania asociácie bez rozlišovania toho či ide o člena, kandidáta, alebo len toho, kto sa niekedy v minulosti do asociácie registroval a jeho firma už dávno zanikla, rozhodla sa asociácia pristúpiť k členeniu registrovaných subjektov.
 
Najdôležitejšiu zložku, pre ktorú asociácia pracuje a bude jej poskytovať všetky možné výhody vyplývajúce z členstva tvoria riadni členovia.
Zoznam riadnych členov

 
Nemenej dôležitou časťou sú kandidáti prihlásení do asociácie, ktorí v rámci prijímacieho procesu musia spĺňať nastavené kritériá (viac o tom v stanovách asociácie). Zoznam kandidátov do asociácie

 

Členstvo v asociácii je podmienené aj dodržiavaním etického kódexu, zákona a riadnym platením členských príspevkov. V súlade so Stanovami asociácie "Článok VI." môže byť členstvo člena pozastavené.
Zoznam členov s pozastaveným členstvom

 

Členstvo v asociácii je podmienené aj riadnym platením členských príspevkov. O výške príspevku rozhoduje výročná členská schôdza, ktorá potvrdzuje výšku navrhovaného členského. Všetci členovia sú povinní uhradiť schválenú čiastku pre kalendárny rok v jeho priebehu. O výške príspevku sa môžete informovať u predsedu asociácie na tel.: 0903 716 024. Členský príspevok uhrádzajte na účet asociácie: IBAN: SK 3809 0000 0000 0630 878 395
 
logo web
#