Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Členovia asociácie

Členstvo v Slovenskej asociácii pohrebných
a kremačných služieb podľa členenia


Členstvo v asociácii je podobne ako pri iných stavovských organizáciách v prvom rade záležitosťou prestížnou a pre každého člena i osobnou výsadou. Vidíme to v prípade mnohých spolkov, organizácii a klubov, ktoré zjednocujú svojich členov z radov verejnosti a úzkostlivo dbajú na dodržiavanie stanovených zásad a podmienok členstva. Aj keď v prípade Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb nejde o oddelenie sa od ostatných poctivo pracujúcich služieb s cieľom byť niečo viac ako oni, i my si uvedomujeme, že členstvo v SAPaKS, napĺňa svojich členov hrdosťou, zároveň ich morálne zaväzuje poskytovať kvalitu a prispievať tak nielen k šíreniu dobrého mena asociácie, ale v konečnom dôsledku k budovaniu si svojho vlastného mena. 
 
Po rokoch fungovania asociácie bez rozlišovania toho či ide o člena, kandidáta, alebo len toho, kto sa niekedy v minulosti do asociácie registroval a jeho firma už dávno zanikla, rozhodla sa asociácia pristúpiť k členeniu registrovaných subjektov.
 
Najdôležitejšiu zložku, pre ktorú asociácia pracuje a bude jej poskytovať všetky možné výhody vyplývajúce z členstva tvoria riadni členovia.
Zoznam riadnych členov
 
osvedcenie_web


Osvedčenie o členstve vydáva asociácia osobne majiteľom firiem, po splnení podmienok pre členstvo v asociácii. Osvedčenie je majetkom asociácie.

 
Nemenej dôležitou časťou sú kandidáti prihlásení do asociácie, ktorí v rámci prijímacieho procesu musia spĺňať nastavené kritériá (viac o tom v stanovách asociácie). Zoznam kandidátov do asociácie


Členstvo v asociácii je podmienené aj dodržiavaním etického kódexu, zákona a riadnym platením členských príspevkov. V súlade so Stanovami asociácie "Článok VI." môže byť členstvo člena pozastavené.
Zoznam členov s pozastaveným členstvom


Členstvo v asociácii je podmienené aj riadnym platením členských príspevkov. O výške príspevku rozhoduje výročná členská schôdza, ktorá potvrdzuje výšku navrhovaného členského. Všetci členovia sú povinní uhradiť schválenú čiastku pre kalendárny rok v jeho priebehu. O výške príspevku sa môžete informovať u predsedu asociácie na tel.: 0903 716 024. Členský príspevok uhrádzajte na účet asociácie: IBAN: SK 3809 0000 0000 0630 878 395
 
logo web
#