Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

2013-2015Aktivity

Asociácia zvýšila kvalifikáciu svojich členov

18.04.2015 - Už dlhodobo si kladie Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS) za cieľ zvyšovanie kvalifikácie svojich členov, aby boli na úrovni európskych štandardov. I preto zorganizovala pre svojich členov bezplatný kurz, ktorý je vo svojom výsledku vyšším stupňom vzdelania v oblasti p…

Konferencia V4 o pohrebníctve

07.11.2014 - Odborníci z oblasti pohrebníctva, medicíny a štátnych úradov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska sa stretli na prvej medzinárodnej konferencii pod názvom „Právo na ľudskú dôstojnosť,“ kde sa dohodli na spoločných záujmoch, pričom spoločné postupy deklarovali v schválenej multilat…

Do rubriky AktivityZasadania, schôdze

Výročná členská schôdza 2015

09.12.2015 - Na schôdzu boli pozvaní všetci riadni členovia Asociácie. Konala sa v penzióne Almada vo Zvolene, 09. decembra 2015. Obsahom schôdze bolo stanovenie ďalšieho postupu asociácie v nasledujúcom roku a to najmä týkajúceho sa prezentácie navonok, pri riešení problémov v oblasti pohrebníctva, a…

Výročná členská schôdza 2014

12.12.2014 - Na schôdzu boli pozvaní všetci riadni členovia Asociácie. Konala sa v penzióne Almada vo Zvolene, 12. decembra 2014. Obsahom schôdze bolo stanovenie ďalšieho postupu asociácie v nasledujúcom roku a to najmä týkajúceho sa prezentácie navonok, pri riešení problémov v oblasti pohrebníctva, v…

Do rubriky Zasadania, schôdzeVýjazdové rokovania

Rokovanie v Liptovskom Mikuláši

07.02.2014 - Predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb, Ladislav Stríž sa dnes, 7.2. 2014 stretol s predstaviteľom mesta Liptovský Mikuláš, primátorom MUDr. Alexandrom Slafkovským a zástupcom Verejnoprospešných služieb mesta Ing. Jozefom Klepáčom. Spolu prejednali stav a činnosť pohrebn…

Stretnutie pohrebných služieb v Prievidzi

19.09.2013 - Stretnutie sa konalo na podnet členov SAPaKS a nečlenov PS okresu Prievidza a ostatných, spolupracujúcich s týmito subjektami. Členovia a nečlenovia asociácie sa obrátili na SAPaKS so žiadosťou o vysvetlenie zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v súvislosti s činnosťou a konaním jej člena — …

Do rubriky Výjazdové rokovanialogo web

 
#