Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Príprava konferencie štátov V4

02.02.2014

IMG_7198V roku 2012 naša Asociácia iniciovala prvú výstavu z oblasti pohrebníctva v strednej Európe pod názvom Slovak Funeral 2012. Jej výsledky nás milo prekvapili, nielen počtom vystavovateľov, ale aj návštevníkov a záujmom médií. Práve tam sme pochopili, aký veľký kus práce nás ešte čaká pri prekonaní dávnych zvyklostí u našich občanov, ktorí všetko spojené s výrazmi ako truhla, rakva, mŕtvola, hrob, exhumácia atd. považujú za niečo morbídne, pričom si ani neuvedomujú, že výraz slova „morbídny“ sa má správne používať  v spojitosti s významom chorý, nezdravý.
 
Ľudia si smrť, pochovávanie a rozlúčky stále spájajú s čímsi, čo treba zo svojich životov vytesniť až niekde za okraj. Keďže je to veľmi citlivá oblasť, niet sa čo čudovať, že verejnosť zaujíma na pohrebných službách a v oblasti pohrebníctva zväčša len to negatívne a zlé. Potvrdzujú to i médiá, ktoré ešte doposiaľ nikdy nevyzdvihli našu náročnú prácu, keď sa rozlúčka vykonávajú tým najdôstojnejším spôsobom, ale vždy skočia po všetkom, čím nás môžu zhodiť a obviniť, neraz bez pádnych dôkazov.

Osveta, otvorenie sa spoločnosti je podľa nás jediným východiskom ako priniesť do oblasti pohrebníctva rozvoj, ako sa dostať na úroveň západných krajín. Naša pripravovaná konferencia by mala byť jedným zo spôsobov, ako na túto cestu úspešne vykročiť. Oslovili sme preto štyri štáty okolo nás, s ktorými máme najužšie kontakty a takmer denne s nimi spolupracujeme. Pozvanie na stretnutie konané 31.1.2014 prijali:

Pavel Cajzl - Sdružení pohřebnictví ČR
Ing. Pavel Lacina - Sdružení pohřebnictví ČR
Petr Čuj - Sdružení pohřebnictví ČR
Julius Mlčoch - Sdružení pohřebnictví ČR

Mgr. Jaroslav Šejvl - Cech hrobnický ČR
Mgr. Tomáš Kotrlý - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Mgr. Michal Jajcaj - ÚVZ SR
Ing. Magdaléna Ambróšová - ÚVZ SR

Horváth József - HU
Dr. Ladocsy Géza - HU
Balogh Károly - HU
Szekrényes András - HU
Varga József - HU Predseda Správy cintorínov Maďarska a šéfredaktor odborného magazínu Maďarské pohrebníctvo

Marek Cichewicz - Poľská asociácia

Okrem pozvaných zástupcov štátov sa prípravného stretnutia zúčastnili i členovia SAPaKS a usporiadateľská strana Agentúra Emerge, na čele s jej riaditeľkou, Zuzanou Jezerskou.

Cieľom stretnutia (okrem iného), bolo dohodnúť sa o konkrétnych témach, ktoré budú na konferencii prezentované. Všetci účastníci postupne navrhovali oblasti, o ktorých by mala konferencia pojednávať. Zo všetkých návrhov najviac rezonovali témy týkajúce sa koordinácie a spolupráce na národnej úrovni a téma etiky a poskytovania kvality služieb. Napokon sa účastníci prípravného stretnutia dohodli na týchto témach:

1.       Koordinácia a komunikácia na národných úrovniach
a)      Prevozy zosnulých
b)      Potrebná dokumentácia
c)       Technické vybavenie
d)      Spolupráca pohrebných služieb
 
2.       Aplikácia zákonov v rámci V4
a)      Zdravotníctvo a hygiena v súvislosti s pochovávaním ľudských plodov po potratoch a mŕtvo narodených detí
b)      Správa pohrebísk a výkon činností
c)       Odoberanie tkanív zomrelým, súhlas darcu, pozostalých, súhlas s pitvou v jednotlivých štátoch
 
3.       Sociálno ekonomické otázky
a)      Sociálne pohreby a trend ich rastu
b)      Prispievanie štátu
c)       Riešenie dotácií pohrebov
 
4.       Vzdelávanie
a)      Súčasný stav a smerovanie
b)      Podmienky udeľovania licencií v závislosti na vzdelaní
c)      Nové učebné obory pre Ministerstvá školstva

Na ďalšiu prípravu konferencie bude dohliadať zvolená komisia so zástupcami všetkých zúčastnených štátov.

Späť na prehľad AktivityIMG_7193