Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Slovenské pohrebníctvo

Magazín vydávaný pod záštitou Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb  

pohrebnictvo1

SAPaKS sa rozhodol vydávať svoj vlastný magazín pre širokú verejnosť

Pole pohrebníctva bolo až do nedávna tabu. Nie preto, žeby sa o ňom nehovorilo, no pre širokú verejnosť je to téma, ktorá nie je práve tou najpríjemnejšou a tak sa jej ľudia vyhýbajú ako len vedia. Nuž ale, ako sa vraví, každý tam raz musí. Pohreb a všetko dianie okolo smútočných obradov a rozlúčok je hlboko intímnou záležitosťou, ktorú si chce každý smútiaci nechať v osobnom vlastníctve. Ide teda o individuálny prístup a každý klient očakáva to najcitlivejšie jednanie.

Pohrebníctvo a služby okolo neho sú od počiatku založené na obchode. Pravdou je, že obchod sa dá robiť s citom, alebo tvrdo a nekompromisne. Práve oblasť pohrebníctva, je tou činnosťou, kde by mali byť v čo najväčšej miere rešpektované city a citové rozpoloženie pozostalých zo strany poskytovateľov tejto prepotrebnej služby.

Náš magazín chce vniesť svetlo do tejto oblasti, chce byť pojivom medzi poskytovateľmi a užívateľmi služby. Chce priniesť skvalitnenie služieb, byť zástancom etiky, dôstojnosti, garantom toho, aby na prvom i poslednom mieste bol spokojný náš klient, byť je to akokoľvek bolestivé.

K tomu všetkému je potrebná súčinnosť všetkých organizácií, vrátane tých štátnych, aby sa na tomto poli urobil poriadok a stanovili sa jasné, nemenné pravidlá. Budeme preto diskutovať s právnikmi, architektmi, miestnymi samosprávami, starostami, pohrebnými službami a hlavne s Vami, s občanmi. Rozhovory, postrehy, legislatívne závery a dokonca i boje o dobro v tejto oblasti, budeme prezentovať bez obaľu, v duchu práva na informovanosť občana.

V budúcnosti by ste mali práve cez túto stránku www.pohrebnictvo.sk nájsť všetky rady a pomoc, nech je situácia akokoľvek zložitá. Rady ako postupovať pri prevoze zosnulého zo zahraničia, zámoria, ako sa zachovať pri náleze pozostalého, kde nájsť najbližšiu službu, aké máte práva a povinnosti, keď niekto skoná doma, či v zdravotníckom zariadení. Ako vybrať kvalitný kameň na náhrobok, ako je to v prípade neplatenia za hrobové miesto a čo robiť ak chcete postaviť kryptu... to všetko a veľa iného, súvisiaceho s touto neradostnou témou sa na tejto stránke bude objavovať...

Pri tvorbe obsahu a programovej štruktúry magazínu sme čerpali z dlhoročných skúseností podobných vydavateľov z nášho európského regiónu. Domnievame sa, že takýto prístup prinesie kvalitu i fundovanosť magazínu Slovenské pohrebníctvo, a okrem profesionálom bude napomáhať i širokej verejnosti nielen v tých najťažších chvíľach, ale aj pri všednej starostlivosti o miesta posledných odpočinkov, pri riešení zväčša malicherných sporov.

Sme skupina ľudí, ktorí sa pohrebníctvom zaoberajú, nechceme byť tými čo rozdeľujú, naopak tými čo zjednocujú, sme ochotní poradiť, dokonca sa postaviť i do roľe arbitra bez ohľadu na to, či ste klient alebo poskytovateľ služby. Chceme tu byť pre vás, pre ľudí.

Dúfame a veríme, že budeme úroveň slovenského pohrebníctva viesť smerom hore, aj s touto troškou „do mlyna“ akou je  náš magazín Slovenské pohrebníctvo.

Za redakciu magazínu
Slovenské pohrebníctvo
pavel ondera

December 2010

 

#