Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

2016 - 2021

SAPaKS iniciovala stretnutie krajín V4

27.09.2016 - V rámci krajín Vyšehradskej skupiny by sa mala budovať spoločná evidencia vojenských hrobov, ktorá by bola prospešná jednak pre odbornú, ale aj laickú verejnosť. Konštatovali to zástupcovia z oblasti pohrebníctva zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska na pracovnom stretnutí krajín V…

SAPaKS na Valnom zhromaždení EFFS

23.09.2016 - Tlačová správa - Valného zhromaždenia EFFS v Stockholme, Švédsku sa zúčastnila aj delegácia SAPaKS. Počas zasadania boli hlavne prediskutované témy týkajúce sa medzinárodnej prepravy zosnulých a aktualizácie novej technickej normy pre pohrebné služby v EÚ. Slovenská delegácia sa zúčastni…

SAPaKS podporila aktivity v oblasti smútkového poradenstva

28.06.2016 - Smútkové poradenstvo by mohlo byť prospešné tak pre pozostalých, ako aj pre pracovníkov pohrebných služieb. Vyhlásil to predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž na pracovnom stretnutí o smútku, ktoré v utorok 28. júna v Bratislave organizovala Liga za duševn…

Stretnutie komisie vo Viedni

11.06.2016 - Prvého stretnutia komisie CEN/TC 448 „Funeral Services“ sa v dňoch 9.-10.6.2016 zúčastnili delegácie z 13. európskych krajín – Rakúsko, Fínsko, Cyprus, Francúzsko, Nemecko, Slovensko, Portugalsko, Taliansko, Španielsko, Írsko, Švédsko, Nórsko a Holandsko. Našu SAPaKS zastupoval podpredseda Vla…

SAPaKS vstúpila do FIAT IFTA

31.05.2016 - Tlačová správa - Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb sa dnes stala členom Medzinárodnej federácie pohrebníctva - FIAT - IFTA. Rozhodlo sa tak na konferencii v Hoteli Bonaventure and Place Bonaventure Convention Centre, Montréal, Québec, Kanada. Táto organizácia bola založe…

Bologna 2016

09.04.2016 - Slovenská delegácia pod vedením predsedu SAPaKS – Ladislava Stríža sa zúčastnila tradičných kontraktačných trhov v obore pohrebníctva v Talianskej Bologni. Cieľom návštevy spomínanej výstavy bolo aj stretnutie s predstaviteľmi svetovej federácie pohrebných služieb FIAT-IFTA. V stánku TANEXPO n… 
logo web

 
#