2016 - 2021

Stretnutie komisie vo Viedni

11.06.2016 - Prvého stretnutia komisie CEN/TC 448 „Funeral Services“ sa v dňoch 9.-10.6.2016 zúčastnili delegácie z 13. európskych krajín – Rakúsko, Fínsko, Cyprus, Francúzsko, Nemecko, Slovensko, Portugalsko, Taliansko, Španielsko, Írsko, Švédsko, Nórsko a Holandsko. Našu SAPaKS zastupoval podpredseda Vla…

SAPaKS vstúpila do FIAT IFTA

31.05.2016 - Tlačová správa - Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb sa dnes stala členom Medzinárodnej federácie pohrebníctva - FIAT - IFTA. Rozhodlo sa tak na konferencii v Hoteli Bonaventure and Place Bonaventure Convention Centre, Montréal, Québec, Kanada. Táto organizácia bola založe…

Bologna 2016

09.04.2016 - Slovenská delegácia pod vedením predsedu SAPaKS – Ladislava Stríža sa zúčastnila tradičných kontraktačných trhov v obore pohrebníctva v Talianskej Bologni. Cieľom návštevy spomínanej výstavy bolo aj stretnutie s predstaviteľmi svetovej federácie pohrebných služieb FIAT-IFTA. V stánku TANEXPO n… 
logo web

 
#