Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Pracovná schôdza Asociácie vo Zvolene

03.06.2021

Po viac ako roku kedy Slovensko ochromila pandémia Koronavírusu sa uskutočnilo stretnutie členov Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb na tradičnom mieste v strede Slovenska. Penzión Almada vo Zvolene tak opäť privítal členov asociácie. Pracovná schôdza na ktorú boli pozvaní všetci členovia asociácie sa uskutočnila 2.6.2021.


Predseda Ladislav Stríž zhodnotil rok 2020-21, prezentoval činnosť asociácie počas obdobia pandémie. Zvlášť vyzdvihol spoluprácu s krízovým štábom, Ministerstvom vnútra a tiež sa nevyhol kritike, ktorá sa týkala zdĺhavého rozhodovania ÚVZ SR pri nastavovaní pravidiel činnosti pohrebných služieb, zvlášť pri manipulácii so zosnulými na Covid 19 a pri styku s ich príbuznými. Poďakoval všetkým pohrebným službám aj zástupcom krematórií, ktorí boli zvlášť počas tohto obdobia vyťažení.

Ďalšou témou členskej schôdze bolo nastavenie výšky členského príspevku. Pan Stríž vysvetlil potrebu vyberania príspevkov s poukazom na činnosť asociácie za posledné roky, kedy neboli príspevky vyberané. Prítomní sa zhodli na opätovnom vyberaní príspevkov v pôvodnej výške.

V rámci diskusie vystúpilo viacero členov, ktorí prezentovali problémy vo svojich pôsobiskách, ale aj informovali kolegov o situácii, ktorú priniesla pandémia. Samostatnou kapitolou bola správa pohrebísk, nedostatok chladiacich zariadení a tiež činnosť akreditovaných pracovísk, ktoré sú oprávnené vydávať osvedčenie o odbornej spôsobilosti novým žiadateľom.

Zápisnica zo schôdze (originál je v sídle SAPaKS)
 


zvolen_9704


zvolen_9704


zvolen_9704


zvolen_9704


zvolen_9704


zvolen_9704


zvolen_9704