Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Stretnutie komisie vo Viedni

11.06.2016

Prvého stretnutia komisie CEN/TC 448 „Funeral Services“ sa v dňoch 9.-10.6.2016 zúčastnili delegácie z 13. európskych krajín – Rakúsko, Fínsko, Cyprus, Francúzsko, Nemecko, Slovensko, Portugalsko, Taliansko, Španielsko, Írsko, Švédsko, Nórsko a Holandsko. Našu SAPaKS zastupoval podpredseda Vladimír Ecker a Martin Chudý.

Za predsedajúcu osobu si delegácie zvolili Dr. Rolfa Lichtnera z EFFS, sekretárom komisie CEN/TC 448 sa stala Dr. Annette Altenpohl z Rakúskeho inštitútu pre štandardy (Austrian Standards). Za oficiálny názov komisie bol absolútnou väčšinou odhlasovaný názov „Funeral services“ a oficálnym cieľom revízie pôvodnej technickej normy EN15017/2005 sa stala – Štandardizácia v oblasti požiadaviek na pohrebné a s tým spojené služby.

CENTC448_N003_Agenda
Oficiálny program stretnutia
Dôvodom revízie existujúceho Európskeho štandardu z roku 2005 v oblasti pohrebníctva boli nové výzvy, výrobky, očakávania zákazníkov, nové technológie a postupy ktoré priniesla doba v období po roku 2005.

Za hlavné okruhy revidovaných pohrebníckych tém boli vybrané nasledovné:
• preprava a repatriácia
• kremácia
• online služby
• vybavenie
• vzdelávanie
• predplatené pohrebné služby

Počas oboch dní sa určili ciele, časový harmonogram, rozdelenie práce, systém komunikácie, proces pripomienkovania návrhov, miesto a dátum ďalšieho stretnutia. Slovenská delegácia prejavila záujem o pripomienkovanie tém súvisiacich s prepravou zosnulých v konečnej rakve, evidencii medzinárodného prevozu zosnulých, úprave predaja rakiev, vzdelávania a online služieb. Najbližšie oficiálne stretnutie CEN/TC 448 sa uskutoční 24.-25.11. 2016 vo Viedni.

Späť na prehľad roku 2016