SAPaKS vstúpila do FIAT IFTA

31.05.2016

Tlačová správa - Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb sa dnes stala členom Medzinárodnej federácie pohrebníctva - FIAT - IFTA. Rozhodlo sa tak na konferencii v Hoteli Bonaventure and Place Bonaventure Convention Centre, Montréal, Québec, Kanada.

Táto organizácia bola založená v roku 1970 v Monaku a dnes združuje 83 krajín z celého sveta. Slovenská asociácia svojim vstupom získala všetky výhody právoplatného člena FIAT - IFTA.

Organizácia kladie dôraz predovšetkým na vzdelávanie, výzkum, morálne a sociálne aspekty výkonu činností v oblasti pohrebníctva.  Jej cieľom je aj zjednotenie právnych predpisov a zákonov týkajúcich sa repatriácie tiel zosnulých. Taktiež zabezpečuje praktickú pomoc a spoluprácu pri výkone činností v pohrebnom priemysle.

Prijatím našej SAPaKS sa tak naplnili ciele, ktoré si asociácia kládla od svojho vzniku. Vstupom do FIAT - IFTA sa zavŕšilo úsilie Asociácie, ktorému predchádzalo splnenie vysokých nárokov na samotné členstvo.

Späť na prehľad roku 2016

Fotografie z Montrealu

(left to right) Ladislav Stríž, Gerard Knap
(left to right) Karoly Balogh Maďarsko, Marek Cichewicz Poľsko, Ladislav Stríž Slovensko
Konferencia
(left to right) Ladislav Stríž Slovensko, Dirk van Vuure jr Holandsko, Martin Chudý Slovensko
(left to right) Martin Chudý Slovensko, Ladislav Stríž Slovensko, Esther Kooistra Holandsko

Konferencia
Montreal