Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Bologna 2016

09.04.2016

Slovenská delegácia pod vedením predsedu SAPaKS – Ladislava Stríža sa zúčastnila tradičných kontraktačných trhov v obore pohrebníctva v Talianskej Bologni. Cieľom návštevy spomínanej výstavy bolo aj stretnutie s predstaviteľmi svetovej federácie pohrebných služieb FIAT-IFTA. V stánku TANEXPO nás privítal viceprezident FIAT-IFTA Marek Cichewicz z Poľska. Stretnutie sa nieslo v duchu pracovnej porady do ktorej sa pripojil aj člen ICD FIAT-IFTA za Maďarsko Karoly Balogh a Krysztof Wolicki spoluzakladateľ Višegrádskej  skupiny V4. v rámci pohrebníctva.

Do stredobobu pozornosti sa dostala problematika skvalitnenia repatriácie zosnulých slovenských občanov späť do vlasti, ale aj predpokladaná EÚ norma pre pohrebné služby o ktorej sa bude rokovať v rámci European Federation of Funeral Services (EFFS). Obsahom bude zjednotenie pravidiel pre založenie a prevádzkovanie pohrebných služieb v Európe, resp. k predloženiu návrhu pre parlament EÚ. Na záver rokovania viceprezident FIAT-IFTA Marek Cichewicz a pán Gerard Knap, ktorý zastupoval FIAT-IFTA na výstave v Bologni ocenil výsledky dosiahnuté v SAPaKS na Slovensku pri skvalitňovaní služieb v pohrebnom sektore, pričom obzvlášť ocenil snahu o vydávanie magazínu Slovenské pohrebníctvo vo viacjazyčnej verzii pre skupinu V4. Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb dostala pozvanie do svetovej organizácie FIAT-IFTA čo pre Slovenské pohrebníctvo je ďalším krokom k rozširovaniu svojho obzoru v problematike pohrebníctva.

Späť na prehľad roku 2016

Tanexpo spolocna

(left to right) Marek Cichewicz, Ladislav Stríž, Gerard Knap, Karoly Balogh, Krysztof Wolicki