2016 - 2021

Pochybenie v Skalici nemá na svedomí náš člen

16.03.2017 - Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb sa na svojej tlačovej konferencii vyjadrila k medializovanému prípadu pochybenia v Skalici. Uverejnená reportáž sa neopierala o skutočné fakty a neprávom obviňuje PS v Skalici z pochybenia. Preto sa vedenie asociácie rozhodlo informovať aj ši…

Rokovanie o technickej norme

16.03.2017 -  Brusel - Slovenská delegácia SAPaKS sa zúčastnila druhého oficiálneho zasadania európskej technickej komisie CEN/TC 448 o pohrebných službách. Miestom konania bola budova CENELEC (Európsky výbor pre elektrotechnickú štandardizáciu) v Bruseli, Belgicku.   Cieľom tohto zasadania bolo pr…

Výročná členská schôdza vo Zvolene

02.03.2017 - Na schôdzu boli pozvaní všetci riadni členovia Asociácie. Konala sa v penzióne Almada vo Zvolene, 2. marca 2017. Obsahom schôdze bolo stanovenie ďalšieho postupu asociácie v tomto roku a to najmä týkajúceho sa prezentácie navonok, pri riešení problémov v oblasti pohrebníctva, aktuálnych s…

SAPaKS zvolala tlačovú konferenciu

08.02.2017 - Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb dnes na svojej tlačovej konferencii ostro kritizovala súčasný stav v pohrebníctve na Slovensku. Asociácia sa dlhodobo venuje problémom na Slovensku a žiada od zainteresovaných odpovede a riešenia. Tí sa však snažia vždy zahrať situáciu do aut…

Podpredseda Vladimír Ecker sa zúčastnil na zasadaní EFFS

26.11.2016 - Podpredseda Vladimír Ecker a Martin Chudý zastupovali SAPaKS na neoficiálnom zasadaní EFFS k revízii technickej normy EN 15017 - Pohrebné služby. Stretnutie sa konalo v dňoch 24.11. 2016 - 25.11. 2016 Zhrnutie: Slovenská delegácia: Vladimír Ecker, Martin Chudý Preberané t…

Slovak Funeral 2016 sa konal v Trenčíne

12.11.2016 - Z výstavy Slovak Funeral sa už stala tradícia. Na trenčianskom výstavisku EXPO CENTER sa v dňoch 10. – 12. novembra 2016 uskutočnila už v poradí tretia medzinárodná kontraktačno-predajná výstava Slovak Funeral 2016, ktorú už tradične organizovala Slovenská asociácia pohrebných a kremačných slu…

Súťaž vo výkope hrobov 2016 vyhral člen SAPaKS

10.11.2016 - Bratia Ladislav a Csaba Skladanovci z pohrebných a cintorínskych služieb Peter Pastorok v tohtoročnej medzinárodnej súťaži vo výkope hrobov v Trenčíne dokázali, že vedia zabezpečiť to najúhľadnejšie a najrýchlejšie miesto posledného odpočinku. Medzinárodná súťaž o najlepšie družstvo pohrebného…

SAPaKS iniciovala stretnutie krajín V4

27.09.2016 - V rámci krajín Vyšehradskej skupiny by sa mala budovať spoločná evidencia vojenských hrobov, ktorá by bola prospešná jednak pre odbornú, ale aj laickú verejnosť. Konštatovali to zástupcovia z oblasti pohrebníctva zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska na pracovnom stretnutí krajín V…

SAPaKS na Valnom zhromaždení EFFS

23.09.2016 - Tlačová správa - Valného zhromaždenia EFFS v Stockholme, Švédsku sa zúčastnila aj delegácia SAPaKS. Počas zasadania boli hlavne prediskutované témy týkajúce sa medzinárodnej prepravy zosnulých a aktualizácie novej technickej normy pre pohrebné služby v EÚ. Slovenská delegácia sa zúčastni…

SAPaKS podporila aktivity v oblasti smútkového poradenstva

28.06.2016 - Smútkové poradenstvo by mohlo byť prospešné tak pre pozostalých, ako aj pre pracovníkov pohrebných služieb. Vyhlásil to predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž na pracovnom stretnutí o smútku, ktoré v utorok 28. júna v Bratislave organizovala Liga za duševn… 
logo web

 
#