SAPaKS na Valnom zhromaždení EFFS

23.09.2016

Tlačová správa -
Valného zhromaždenia EFFS v Stockholme, Švédsku sa zúčastnila aj delegácia SAPaKS. Počas zasadania boli hlavne prediskutované témy týkajúce sa medzinárodnej prepravy zosnulých a aktualizácie novej technickej normy pre pohrebné služby v EÚ. Slovenská delegácia sa zúčastnila aj bilaterálnych rokovaní so Švédskou pohrebnou asociáciou.

Pripravil Pavel Ondera, foto Martin Chudý, Ladislav Stríž © sapaks.sk

Späť na prehľad roku 2016

Fotografie zo Stockholmu