Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

SAPaKS iniciovala stretnutie krajín V4

27.09.2016

V rámci krajín Vyšehradskej skupiny by sa mala budovať spoločná evidencia vojenských hrobov, ktorá by bola prospešná jednak pre odbornú, ale aj laickú verejnosť. Konštatovali to zástupcovia z oblasti pohrebníctva zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska na pracovnom stretnutí krajín V4, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. septembra v Bratislave.

Iniciátorom odborného podujatia bola Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb. (SAPaKS). „Stretnutie sa nieslo v pozitívnom duchu. Som rád, že predstavitelia z pohrebníctva a kremačných služieb v rámci Vyšehradskej štvorky konštatovali, že je potrebné pracovať na spoločnej evidencii vojnových hrobov, čo bude prínosné nielen pre odbornú verejnosť, ale aj pre ľudí, ktorí si budú môcť ľahšie nájsť hrobové miesto svojich príbuzných,“ konštatoval po pracovnom stretnutí predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž.

Slovenskú stranu na pracovnom stretnutí okrem členov SAPaKS zastupovala Ing. Jana Kráľová z Oddelenia vnútorných vecí a vojnových memoárov zo Sekcie verejnej správy na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ktorá prítomných účastníkov informovala o tom, ako funguje evidencia vojnových hrobov v Slovenskej republike, ktorá registruje približne 36 000 vojnových hrobov a stále sa rozširuje.

Podpredseda SAPaKS Vladimír Ecker v diskusii navrhol, aby sa spoločná evidencia vojenských hrobov v rámci krajín Vyšehradskej štvorky rozšírila aj o databázu Ukrajiny, nakoľko v krajinách V4 sa nachádza množstvo ukrajinských vojakov.

Ing. Jana Kráľová z Oddelenia vnútorných vecí a vojnových memoárov zo Sekcie verejnej správy na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky účastníkom konferencie odporučila ako základ pre spoločnú databázu krajín V4 spoločný projekt databázy vojnových hrobov medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Spolupráca na úrovni krajín V4 by podľa nej bola jednoduchšia v prípade existencie medzivládnych dohôd v prípade všetkých krajín, nakoľko zatiaľ existuje medzivládna dohoda medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ale aj napriek tomu je možné spolupracovať. „Začiatkom decembra by sa v Prahe malo konať zasadnutie medzivládnej komisie Českej republiky a Slovenskej republiky. Pokiaľ v tomto projekte nájdeme zhodu, a žiadna zo strán nevyjadrí nejaké námietky zásadného charakteru, tak nevidím dôvod nato, aby sme ďalej rozvíjali výbornú spoluprácu v spoločnej evidencii vojnových hroboch medzi Českom a Slovenskom na úrovni krajín V4,“ povedala Ing. Jana Kráľová.

Celý článok aj s fotogalériou nájdete na stránke Slovenské pohrebníctvo