Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Prevádzkovanie pohrebiska

18.05.2021

PR článok

Organizácia školení a seminárov - Mgr. Furman
Ul. Ing. Straku 4 , 052 01 Spišská Nová Ves
Vážené dámy, vážení páni,

každá obec, mesto by podľa zákona mala mať preškolenú osobu, ktorá by mala spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska.

Preto sme pre Vás pripravili túto odbornú prípravu, ktorá je akreditovaná MŠVVaŠ SR č. 1101/2017/9/2 ako vzdelávací program ďalšieho vzdelávania.


 
 
skolenie pohrebisko
Stiahnite si komplet pozvánku vo formáte PDF

OŠS v spolupráci so Slovenskou Asociáciou Pohrebných a Kremačných Služieb, Vás týmto srdečne pozýva na odbornú prípravu na prevádzkovanie pohrebiska, ktorá sa bude konať v rozsahu 60 hodín.

ODBORNÁ PRÍPRAVA NA PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA

Predbežný termín konania: od 14.júna 2021 od 10:00 hod.

Miesto konania :
Mojmírovce - Penzión BRUDER, Námestie sv. Ladislava

Účastnícky poplatok: 380 eur / osoba
Účastnícky poplatok uhraďte na účet VÚB SNV č.ú: SK 20 0200 0000 0012 2607 7259
resp. vyplatiť priamo pri prezentácii

Občerstvenie, obed zabezpečí organizátor.

Obsah odbornej prípravy:
- prevádzková časť
- právna časť

Účastníci obdržia elaboráty, smernice a materiály týkajúce sa prevádzkovania pohrebiska.

Ukončenie odbornej prípravy bude uskutočnené pohovormi a testom vytvoreného z otázok týkajúcich sa danej problematiky a prebraných tém súvisiacich s prevádzkovaním pohrebiska.

Po úspešnom ukončení účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní odb. prípravy na prevádzkovanie pohrebiska platné na celom území SR.
 
plan 2021
Stiahnite si komplet plán na rok 2021 vo formáte PDF
 
Informácie, prihlášky:
OŠS- Mgr. Furman
Ul. Ing. Straku 4
052 01 Sp. Nová Ves

IČO: 14 373 297
e-mail: oss.snv@gmail.com
tel.: 0905 350 683