Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Poďakovanie pohrebným službám na Slovensku

22.06.2020

Máme za sebou núdzový stav vyvolaný pandémiou Koronavíru a Slovensko sa pomaly a iste spamätáva z jeho dôsledkov. Náročné zvládnutie uvedeného stavu zanechalo svoje či už psychologické alebo priamo súvisiace dôsledky skoro na každom z nás.

Dovoľte mi, ako predsedovi Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb vysloviť vďaku všetkým pohrebným službám, ktoré boli postavené pred obrovskú úlohu zvládnuť dôsledky spomínanej epidémie Covid – 19 a to je hlavne transport a zabezpečenie dôstojnej rozlúčky zosnulých či už sa jednalo o úmrtie na uvedenú epidémiu alebo na inú diagnózu. To že Slovensko zvládlo uvedenú prvú vlnu pandémie sa pozitívne podpísalo aj na počte zosnulých v dôsledku vírusu (28) je naozaj obrovským úspechom.

Začiatok epidémie však naznačoval isté jemne povedané nezrovnalosti z ktorých sa treba do budúcna poučiť. Prvé hlásenia z okolitých štátov o počte zosnulých vyvolávali aj medzi pohrebnými službami istú paniku,  počet žiadostí o radu ako postupovať, ktoré prichádzali na asociáciu presahoval číslo päťdesiat. Musím úprimne priznať, že to prekvapilo aj mňa čo sa problematikou okolo pohrebníctva zaoberám viac ako 35 rokov. Ale poďme teda pekne po poriadku.

O smrti a pochovávaní verejnosť pred epidémiou nechcela ani len počuť a problematika bola akýmsi tabu avšak v dôsledku pandémie bola naraz smrť spomínaná pri každých správach. Zdravotný personál v nemocniciach si pripravoval svoje ochranné prostriedky, dostával tie najkvalitnejšie filtre, rúška čo je samozrejme v poriadku, ale situácia okolo pohrebnej problematiky sa dostávala akosi do ústrania pričom povedzme si úprimne sú to práve zamestnanci pohrebných služieb, ktorí manipuláciu so zosnulým a pochovaním musia zvládnuť aj v takýchto skoro (trocha preženiem) vojnových situáciách. Krízový štáb bol z našej strany na túto situáciu upozorňovaný neustále, žiaľ požiadavky na ochranné pracovné prostriedky akosi vždy posúvali bokom. V tejto súvislosti musíme otvorene povedať, že niektoré pohrebné služby zvažovali uzavretie svojich prevádzok v dôsledku nedostatočných ochranných pracovných prostriedkov aj v dôsledku strachu o svoje zdravie a prípadnú nákazu  Covid – 19. 5979A skoro sa stalo, krízový štáb akosi pozabudol a začal uzatvárať prevádzky rôznych podnikov čo znamenalo aj uzavretie prevádzok pohrebných služieb, až na naše upozornenie sa situácia upravila a prevádzky pohrebných služieb boli vyňaté z uvedeného opatrenia o čom sme ihneď informovali na našich stránkach www.sapaks.sk o odporúčaniach Úradu verejného zdravotníctva pre PS a opatreniach Úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s organizáciu pohrebov. Situáciu sme denne monitorovali a aktualizovali na stránke www.pohrebnictvo.sk/covid-19-aktualne-spravodajstvo/

V tejto súvislosti musíme podotknúť, že spolupráca s ÚVZ SR a ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) bola na veľmi korektnej profesionálnej úrovni a na dennej báze sme riešili problematiku týkajúcu sa aj napríklad obhliadajúcich lekárov v teréne, vstupov do priestorov pre zosnulých s ľuďmi v karanténe atď. Táto nová situácia ohľadne koronavírusu nám samozrejme priniesla aj prvé ozajstné skúsenosti z terénu, znamenala veľkú psychologická záťaž pre riaditeľov, zamestnancov pohrebých služieb či už v teréne alebo v kanceláriách. Prekvapila nepripravenosť starostov miest a obcí v postupoch pochovávania, svojvoľné protirečivé a nezákonné nariadenia spravovateľa cintorínov naznačujú (www.pohrebnictvo.sk/marianum v Bratislave zaviedlo opatrenia ktoré spustili vlnu kritiky) potrebu úplnej zmeny prístupu pri vydávaní koncesií na prevádzkovanie Pohrebnej služby a Správcu cintorínov. Je potrebná zmena zákona v tejto súvislosti a ako člen predstavenstva Európskej federácie pohrebných služieb EFFS za Slovensko som presvedčený, že štúdium tak ako v mnohých štátoch sveta na pohrebnú službu má trvať minimálne rok dôrazom na úpravu, obliekanie zosnulých, balzamáciu, právo či repatriáciu, pričom je nutné klásť veľký dôraz na psychológiu či už sa jedná o komunikáciu s pozostalými alebo s verejnosťou.

Na Slovensku v priebehu jedného týždňa dokážete cez rôzne známosti a povedzme si na rovinu i za úplatky, zariadiť koncesiu bez technického zázemia, pričom uvedení adepti nezvládnu ani len upraviť a obliecť zosnulého a práve z týchto dôvodov sa množia sťažnosti na kontrolné orgány RÚVZ v súvislosti s dodržiavaním novelizovaného zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v praxi. Každá profesionálna pohrebná služba, správa cintorínov si musí byť vedomá, že aj v tých najťažších chvíľach či už sa jedná o Koronavírus, alebo vojnový stav, zosnulý musí byť pochovaný dôstojným spôsobom.

Záverom, dovoľte mi ešte raz sa poďakovať každej pohrebnej službe, správe cintorína, krematórií a v neposlednom rade zamestnancom uvedených služieb za zvládnutie situácie v pohrebníctve, v ťažkých podmienkach pandémie na Slovensku.

Ladislav Stríž, Predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Člen predstavenstva Európskej federácie pohrebných služieb EFFS.

2-3-editorial