Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Výročná členská schôdza vo Zvolene

02.03.2017

Na schôdzu boli pozvaní všetci riadni členovia Asociácie. Konala sa v penzióne Almada vo Zvolene, 2. marca 2017.

Obsahom schôdze bolo stanovenie ďalšieho postupu asociácie v tomto roku a to najmä týkajúceho sa prezentácie navonok, pri riešení problémov v oblasti pohrebníctva, aktuálnych sťažností občanov v súvislosti s ochranným pásmom cintorínov a pretrvávajúcich problémov pri spolupráci Pohrebných služieb s ÚDZS. Na problémy so zdravotníckym personálom a chýbajúcimi Listami o prehliadke mŕtveho poukázala SAPaKS na nedávnej tlačovej konferencii v Bratislave.

Ďalšou témou členskej schôdze bola správa o hospodárení asociácie ako neziskovej organizácie. Právu predniesol predseda, Ladislav Stríž.

V diskusii sa počas dvoch hodín prebrali otázky spojené s ochranným pásmom cintorínov, členovia poukázali na neplnenie si zákonných povinností ÚDZS, na zmluvy na zvoz zosnulých, ktoré svojim obsahom sú v rozpore so Zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, ďalej na konkrétne problémy spojené s činnosťou pracovísk ÚDZS pri odovzdávaní a preberaní tiel zosnulých v nemocničných zariadeniach.

Zápisnica zo schôdze (originál je v sídle SAPaKS)

zvolen_9701


zvolen_9704


zvolen_9703


zvolen_9710


IMG_9706