Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Stretnutie EFFS vo Viedni

20.09.2017

SAPaKS sa zúčastnila 3. oficiálneho pracovného stretnutia ohľadom revízie pohrebníckej technickej normy pre Európsku úniu EN 15017 organizovaného vo Viedni v dňoch 13.9. - 14.9. 2017.

Počas pracovného stretnutia prišlo k obmene predsedajúceho skupiny, kde Anke Teraa nahradila odstupujúceho predsedu Dr. Rolfa Lichtnera. Hlavnou aktivitou 2-dňového rokovania bola diskusia a prerokovanie pripomienok jednotlivých európskych krajín k novému navrhovanému zneniu pohrebníckej technickej normy.

Za kľúčové body zahlasovala väčšina zúčastnených európskych krajín, boli nimi hlavne vzdelávanie riaditeľov/majiteľov pohrebných služieb pri vzniku pohrebnej služby so 100 hodinovou dotáciou výuky a 50 hodinovou dotáciou výuky pre pohrebnícky personál. Kontinuálne vzdelávanie bolo nastavené na 20 hodín počas každých piatich rokov pre všetkých, ktorí pracujú v pohrebníctve. A v neposlednom rade prebehlo úspešne aj hlasovanie o kodifikácii online pohrebníckych služieb pre EÚ.

Taktiež sa sprísnia pravidlá ohľadom medzinárodného prevozu zosnulých vrámci EÚ, kde bude platiť vždy tá právna úprava, ktorá je tvrdšia, či už z krajiny pôvodu alebo krajiny odvozu zosnulého.

Najbližšie stretnutie sa bude konať v Paríži 2018, kde by mali mimo iného byť prerokované aj jednotlivé legislatívne rozdiely v jednotlivých krajinách EÚ.

3

Petr Rambousek a Martin Chudý


1