Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Podpredseda Vladimír Ecker sa zúčastnil na zasadaní EFFS

26.11.2016

Podpredseda Vladimír Ecker a Martin Chudý zastupovali SAPaKS na neoficiálnom zasadaní EFFS k revízii technickej normy EN 15017 - Pohrebné služby. Stretnutie sa konalo v dňoch 24.11. 2016 - 25.11. 2016
Zhrnutie:
Slovenská delegácia: Vladimír Ecker, Martin Chudý

Preberané témy (zodpovedné krajiny):
Medzinárodná preprava zosnulých / repatriácia  - Cyprus, Nórsko
Kremácia - Taliansko, Fínsko, Španielsko
Zariadenie a technické zázemie pohrebnej služby - Taliansko, Fínsko, Portugalsko
Online pohrebné služby - Švédsko, Slovensko
Vzdelávanie a kvalifikácia - Taliansko, Portugalsko
Pred-pohrebné služby - napr. pohrebné poistenie, vyplatenie pohrebu vopred - Nemecko, Francúzsko

Každá krajina pripomienkovala jednotlivé návrhy k témam, keďže išlo o neformálne zasadanie, výstupy z neho niesú konečné.

Nadchádzajúce zasadanie bude oficiálne a výstupom bude prvý zrevidovaný návrh technickej normy a to 16. - 17.3. 2017 v belgickom Bruseli.

Slovenská delegácia sa vyjadrovala hlavne k štandardizácii medzinárodnej prepravy, taktiež k lepenkovým rakvám, online pohrebným službám a minimálnemu počtu zamestnancov v pohrebných službách.

Správu poskytol SAPaKS

Späť na prehľad roku 2016IMG_20161125_100541