Pochybenie v Skalici nemá na svedomí náš člen

16.03.2017

Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb sa na svojej tlačovej konferencii vyjadrila k medializovanému prípadu pochybenia v Skalici. Uverejnená reportáž sa neopierala o skutočné fakty a neprávom obviňuje PS v Skalici z pochybenia. Preto sa vedenie asociácie rozhodlo informovať aj širokú verejnosť o tom čo sa v skutočnosti v Skalici stalo a poukázať na zodpovednosť, práva a povinnosti správcu cintorína i pohrebnej služby v súvislosti so Zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

Viac v aktuálnej reportáži aj s popisom udalostí