Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Výročná členská schôdza 2015

09.12.2015

Na schôdzu boli pozvaní všetci riadni členovia Asociácie. Konala sa v penzióne Almada vo Zvolene, 09. decembra 2015.

Obsahom schôdze bolo stanovenie ďalšieho postupu asociácie v nasledujúcom roku a to najmä týkajúceho sa prezentácie navonok, pri riešení problémov v oblasti pohrebníctva, aktuálnych sťažností občanov v súvislosti s ochranným pásmom cintorínov a pretrvávajúcich problémov pri spolupráci Pohrebných služieb s ÚDZS.

Spomienkové stránky
Produkt Spomienkové stránky pre klientov pohrebných služieb predstavili: generálny riaditeľ Eigil Rudsar z Nórska a zástupca pre Slovensko Martin Chudý. Dlhoročný záujem o tento projekt vo viacerých krajinách Európy je zárukou kvality. Na záver prezentácie navrhli výhodnú ponuku pre členov asociácie, ktoré by tak mohli urobiť ďalší krok na ceste digitalizácie svojich služieb.

Hodnotenie roku 2015
V rámci správy o činnosti asociácie za rok 2015 predseda Ladislav Stríž vyzdvihol užšiu spoluprácu s EFFS, (Európska federácia pohrebných služieb), účasť na konferencii v Düsseldorfe a v Bologni, zorganizovanie bezplatného školenia pre našich členov v rámci základov thanatopraxe, vyššieho hygienického zaopatrenia a rekonštrukcie tvárovej časti, ktoré sa konalo v apríli tohto roku v Bratislave. V septembri sa zástupcovia asociácie zúčastnili Konferencie štátov V4 v maďarskom Ostrihome.

Pripravované zmeny
V rámci plánovaných zmien na poli pohrebníctva je potrebné, aby sa ku zmenám vyjadrili aj členovia asociácie. Počas troch hodín sa prebrali otázky spojené s ochranným pásmom cintorínov, členovia poukázali na neplnenie si zákonných povinností ÚDZS, na zmluvy na zvoz zosnulých, ktoré svojim obsahom sú v rozpore so Zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, ďalej na konkrétne problémy spojené s činnosťou pracovísk ÚDZS pri odovzdávaní a preberaní tiel zosnulých v nemocničných zariadeniach.

Späť na prehľad Zasadania, schôdze


 
IMG_1752

IMG_1758

IMG_1760

IMG_1761

IMG_1762

IMG_1765

IMG_1766

IMG_1774

IMG_1775

IMG_1777