Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Stretnutie pohrebných služieb v Prievidzi

19.09.2013

Stretnutie sa konalo na podnet členov SAPaKS a nečlenov PS okresu Prievidza a ostatných, spolupracujúcich s týmito subjektami. Členovia a nečlenovia asociácie sa obrátili na SAPaKS so žiadosťou o vysvetlenie zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v súvislosti s činnosťou a konaním jej člena — Pohrebníctvo Susan — ako správcu a poskytovateľa cintorínskych (na niektorých cintorínoch) a pohrebných služieb v tomto kraji.

Stretnutie sa uskutočnilo po vzájomnej dohode v termíne dňa 19.09. 2013. Na stretnutie bol v prvom rade pozvaný subjekt, kvôli ktorému sa stretnutie konalo. Pohrebná služba Susan najskôr prisľúbila účasť na tomto stretnutí, aby sa vyriešili rozdielne názory, no neskôr nám avizovala svoju neúčasť (cca hodinu pred začiatkom).

prievidza_3574Reakcia členov predstavenstva SAPaKS na čele s jej predsedom bola strohá. Vyzvala člena Asociácie, aby na stretnutie zástupcov PS prišiel tak ako avizoval, inak sa bude rokovať bez jeho účasti.

Na stretnutí sa potvrdili všetky dôvody a tak sa sťažnosti na člena SAPaKS ukázali ako oprávnené.

Asociácia prisľúbila v tejto veci konať čo najskôr na najbližšej schôdzi predstaventva.

Predseda SAPaKS poďakoval prítomným za účasť, podnety, vyjadril presvedčenie, že v budúcnosti sa podobné prípady nebudú opakovať a spolupráca PS v regióne bude úspešne napredovať.

Celá zápisnica

Späť na prehľad Výjazdové rokovania