Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

September 2007

20.09.2007

Pracovné stretnutie Oravská Polhora


21 – 22. septembra 2007.


V prvom rade sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto stretnutia v malebnom prostredí Oravskej Polhory. Je potešujúce, že na tomto stretnutí sa zúčastnili členovia, ale aj nečlenovia asociácie, čo v konečnom dôsledku naznačuje záujem pohrebných služieb o asimiláciu do tohto zoskupenia.
 
Dodržiavanie pohrebného zákona č.470/2005 Z.z. je hlavným krédom všetkých zúčastnených, ale zároveň prvé vzájomné stretnutie naznačilo nemalé problémy týkajúce sa dodržiavania tohto zákona v praxi. Už prvé piatkové stretnutia naznačovali, že slovná výmena skúseností prinesie svoje ovocie a spoločne si rozdiskutujeme svoje problémy.

Pracovné stretnutie otvoril Vladimír Ekert a ešte raz sa poďakoval prítomným za účasť na tomto stretnutí. Zvlášť sa poďakoval p. Findorovi, že prijal pozvanie na toto stretnutie. Predseda Asociácie p.Stríž opätovne naznačil smerovanie asociácie k ochrane svojich členov proti administratívnym bariéram v podnikaní.

Vzájomná nevraživosť medzi pohrebnými službami na Slovensku naznačuje, že pohrebný zákon si každý vysvetľuje po svojom. Nie je možné, aby na jednom konci Slovenska platili iné podmienky na podnikanie v tejto oblasti, než na druhom konci Slovenska. Je jasné, že aj Regionálne úrady verejného zdravotníctva či Úrad nad dozorom zdravotníctva nemali dostatočné skúsenosti o tejto problematike / o čom svedčili aj vzájomné rozhovory prítomných / a boli aj postavené do pozície pozorujúcich orgánov v tejto oblasti.

Ako je napríklad možné, že na východnom Slovensku boli požiadavky na splnenie školenia na odbornú kvalifikáciu úplne iné ako v západoslovenskom kraji? Zo zákona č.470/2005 §. 28 ods. 1/ a,b,c na prevádzkovanie pohrebiska 80 hod. na pohrebnú službu §. 28 ods. 2/a.b.c.d. 90 hod.
Takáto situácia prináša do tejto oblasti podnikania len a len problémy medzi pohrebnými službami.

Asociácia tieto problémy bude sledovať a riešiť!

Na druhej strane, by sme boli radi, keby pohrebné služby svoje podnety, námety a pripomienky zasielali písomnou formou na Asociáciu. Z praxe totiž vyplýva, že jednotlivec sa v tejto oblasti stratí, či práve opačne, bude zo strany Úradov neustále diskriminovaný, aj napriek svojej pravde.

Ako už aj p. Findura vo svojom príhovore naznačil, že pri zrode tohto nového zákona neboli zohľadnené žiadne pripomienky zo strany pohrebných služieb a bude treba apelovať do budúcna na novelizáciu tohto zákona a zosúladiť ju s praxou. Toto sa dá riešiť len na základe vzájomnej spolupráce všetkých zainteresovaných v tejto oblasti.


Problematika chladiarenského zariadenia pre pohrebné vozidlá je tiež pomerne často skloňovaná na všetkých, či už pracovných, ale aj neformálnych stretnutiach. Chladiarenské zariadenia na autá pokladáme za nešťastné administratívne riešenie. Mnohé pohrebné služby investovali do tohto zariadenia nemalé prostriedky, pričom konečný efekt vôbec neprináša očakávané výsledky, ba práve naopak. Pri našom pracovnom stretnutí sme narazili na naozaj zaujímavý problém v tejto súvislosti. Na základe nového pohrebného zákona preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov sa môže prevážať / Z.z.470/2005 §.10/1 / na pozemných komunikáciách len vo vozidlách s chladiacim zariadením. Slovensko je rozmanité a niektoré obce ešte nemajú obradné siene, pričom sa zosnulý je prepravovaný len z miestneho kostola do cintorína čo je niekedy aj menej než jeden kilometer. Musí mať takéto motorové vozidlo chladiarenské zariadenie ? Podľa zákona áno, lenže !
 
Práve v dôsledku nadmernej iniciatívy v dôslednosti tohto pohrebného zákona sme sa dostali do izolácie v rámci Európskej únie, nikto zo štátov EÚ nevyžaduje chladiarenské zariadenie vo svojich vozidlách. Pre vozidlá v EÚ stačí len klimatizácia v zadnej časti vozidla.

Dovezené špeciálne pohrebné vozidlá majú to najdôležitejšie a to zredukovanú prevodovku práve za účelom možnosti použitia týchto vozidiel v pohrebnom sprievode. Otázne je či sa dá domontovať chladiace zariadenie a či finančná návratnosť týchto vozidiel bude rentabilná.

Ďalšou zarážajúcou problematikou je nekalé podnikanie niektorých pohrebných služieb na Slovensku. Zdôrazňujeme slovíčko niektorých. Pri rozhovoroch s tými, čo sa snažia ostať na trhu čestným spôsobom, sa tieto subjekty doslova vysmievajú do očí. Zneužívanie pozostalých v ich smútku za svojím rodinným príslušníkom, je pre tieto služby prvoradou záležitosťou, pričom sa berie ohľad len a len na dosiahnutie najväčšieho zisku.

V tejto súvislosti Asociácia apeluje aj na širokú verejnosť, aby si pri výbere pohrebnej služby najprv overili tzv. renomé tej, či onej pohrebnej služby, a až potom sa rozhodli podpísať zmluvu o uskutočnení pohrebu.

Príklad:
Pozostalých ešte ani neupovedomili, že ich rodinný príslušník je po smrti a už pohrebná služba zvoní na dvere s požiadavkou na pochovanie zosnulého. Otázkou je, odkiaľ sa daná pohrebná služba dozvedela o smrti pacienta ? V niektorých mestách na Slovensku (a v Bratislave obzvlášť ) sa doslova pohybujú zástupcovia pohrebných služieb pred patológiou a ťahajú za rukáv každého, kto je oblečený v čiernom, prípadne si osobne išiel vyzdvihnúť doklady o zosnulom. Nasľubovanie lacného pohrebu, či prevozu zosnulého sa stáva pri platení za tieto služby doslova studenou sprchou pre pozostalého, pričom reklamácia je v nedohľadne. To bola len naozaj malá ukážka, čoho sú niektorí schopní a ako zneužívajú svoje postavenie voči iným pohrebným službám.

Asociácia chce a bude do budúcnosti upozorňovať na takéto nekalé praktiky, týchto pohrebných služieb, pričom vyvinie nemalé úsilie na obhajobu svojich radových členov.

Ďalšou háklivou témou bol Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou.

Tento úrad dostal do vienka všetky pohrebné služby na Slovensku a nemalou mierou sa podieľa na ich každodennom živote. Je tiež pravdou, že sa učíme za pochodu a naozaj nebol partner na prerokovanie (čo chceme v budúcnosti zmeniť), niektorých sporných nariadení vydaných týmto úradom. Najväčším problémom je bratislavský centralizmus.

To, čo platí v Bratislave, nemusí rozhodne korešpondovať s dedinkou na východnom, či strednom Slovensku. Na tieto problémy sme narážali pri našich rozhovoroch doslova na každom kroku. Nariadenia z Bratislavy, sa cez krajské orgány k adresátom dostávajú deformované a zástupcovia daných orgánov majú problém, podávať adekvátne informácie, k prípadným fundovaným otázkam zo strany pohrebných služieb.

Problematika vypisovania  Listov o prehliadke mŕtveho  zo strany lekárov, je tiež nemalým problémom pre niektoré regióny. Zosnulého môže odniesť pohrebná služba len na základe vypísaného listu o prehliadke mŕtvom, kde obhliadajúci lekár požaduje buď pitvu. alebo pochovanie. Je až zarážajúce, že pohrebná služba v mnohých prípadoch doslova naháňa lekára niekoľko kilometrov, aby doplnil potrebné informácie o zosnulom. Pokiaľ si máme plniť svoje povinnosti, tak v týchto prípadoch určite bude treba do budúcnosti viac iniciatívy aj zo strany obhliadajúcich lekárov.

Naše pracovné stretnutie, aj v tejto súvislosti prinieslo niekoľko zaujímavých faktov pri zvážaní zosnulého.
 
Príklad:
Našou úlohou ako pohrebnej služby je odniesť zosnulého nazveme to z bodu  A do bodu  B, lenže...
- Kto odreže napríklad obeseného z povrazu na ktorom sa obesil ?

Polícia zadokumentovala prípad, zavolá pohrebnú službu, ktorá príde ako osádka v počte dvoch ľudí a fyzicky nie je schopná zosnulého dostať niekedy z krkolomných priestorov do vozidla a už vôbec nehovoriac o váhe zosnulého.

Požiarnici sa v týchto prípadov pomerne radi dištancujú od udalosti a pokiaľ sa v tejto súvislosti nenájde kompromis možná s pomocou ÚDZS nastanú problémy. Teraz si poviete, že bagatelizujeme, lenže v reálnom živote je to proste tak.

Ďalším problémom je zvoz zosnulého napríklad z horského prostredia, a teraz nemáme na mysli Vysoké Tatry a iné vysokohorské terény. Pohrebná služba nemá motorové vozidlá na prekonávanie terénnych nerovností v lesnom prostredí. Akým motorovým vozidlom sa má zosnulý preniesť po týchto cestách?

V tejto súvislosti doslova upozorňujeme pohrebné služby, aby si pred spísaním zmluvy s úradom rozmysleli, čo sa má do zmluvy dať a či sa táto zmluva preukáže v budúcnosti a hlavne v praxi ako výhodná pre obidve strany.


Príklad:
Bolo nahlásené úmrtie v lesnom teréne, kde samotná polícia požadovala zvoz tela na súdnu pitvu. Pohrebná služba disponovala dvomi autami, jedno staršie bez chladiaceho zariadenia a jedno novšie s chladiacim zariadením.
Do horského terénu predsa nepošlem nové auto, ktoré stálo nemalé finančne prostriedky, ale staršie, bez chladenia. Samozrejme bola na nich podaná sťažnosť, že nedodržujú pohrebný zákon a neprevážajú zosnulého podľa zákona ! Nuž, bude sa treba zamyslieť aj nad takýmito prípadmi zo života. Môže sa ľahko stať, že pohrebná služba zo strachu zo sankcii (lebo aj sankcie prináša nový pohrebný zákon), počká na kraji lesa, kým jej tam zosnulého niekto dopraví. V tejto súvislosti sa naozaj chceme poďakovať osádkam pohrebných služieb, že aj napriek malému finančnému ohodnoteniu veľakrát znášajú zosnulého peši ,niekoľko sto metrov v tme, v nebezpečnom teréne, v daždi, či v snehu.

Dopravné nehody odohrávajúce sa na železničných priecestiach, či priamo na koľajniciach sú naozaj problémom, ako pre Železničnú Políciu, tak pre Štátnu Políciu. Veľakrát zamestnanci pohrebných služieb doslova s baterkami prehľadávajú úsek dlhý viac ako jeden kilometer, pričom sa sami vystavujú nebezpečenstvu vlakových súprav prechádzajúcich na vedľajšej trati. Práve v súvislosti s náročnosťou týchto služieb nie je veľa zmluvných partnerov na odvoz zosnulých z takýchto dopravných nehôd. V Bratislavskom regióne je len jeden. V tejto súvislosti ÚNDZ vydal prvé nariadenie zo dňa 04.07.2007 zrejme po dohode so Železničnou Políciou, a následne 11.06.2007, kde sa nariaďuje všetkým pohrebným službám na Slovensku, a to i pod hrozbou straty licencie uprednostnenie zvozu zosnulých z nehôd pri železničných nehodách, bez akéhokoľvek komentára, pričom sa akosi zabudlo, ktorá z horeuvedených organizácií bude za tieto služby platiť pohrebným službám, keď je problémom niekedy uhradiť vo faktúre transportný vak za 350 Sk,- ?

Poznámka: Patologické pracovisko neprevezme zosnulého po takejto nehode inak - len vo vaku.

V tejto súvislosti nesmieme zabúdať aj na zosnulých nájdených v katastrálnych územiach obcí či miest. Starostovia obcí majú doslova hlavu v smútku, lebo nájdenie neidentifikovateľného zosnulého, či zosnulých môže nemalou mierou nabúrať rozpočet obce, pričom povinnosťou zo zákona je takéto osoby pochovať na náklady obce či, mestskej časti mesta. V budúcnosti sa bude musieť doriešiť problematika napr. dezinfekcie miesta po páde zosnulého z výškových budov.

Nemôže sa stať tak ako v Bratislave, že na sídlisku nemal kto očistiť priestor po samovražednom páde zosnulého. Obyvatelia inkriminovaného vchodu chodili okolo krvných pozostatkov zosnulého, pokiaľ domovník, či domovníčka neupratali miesto dopadu. Táto problematika sa týka aj upratania napr. miestností, či priestorov po vraždách, nájdených zosnulých v rozklade. Tieto priestory treba odborným spôsobom asanovať a na tieto práce sa musia nájsť deratizačné firmy, ktoré vedia ako a hlavne čo treba v takýchto prípadoch robiť.

Dovoz zosnulých zo zahraničia je tiež pomerne skloňované téma zo strany pohrebných služieb. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal nariadenie zo dňa 11.06.2007 už opakovane:

Kde žiada pohrebné služby, aby v prípade úmrtia v zahraničí pri prevoze na územie Slovenskej republiky zosnulého previezli na najbližšie súdno-lekárske pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na zabezpečenie pitvy. V prípade nedodržania vyššie uvedeného nariadenia podajú návrh živnostenskému úradu na odobratie živnostenského oprávnenia príslušnej pohrebnej službe !

Pre prevoz zosnulých zo zahraničia platia isté predpisy, ktoré pohrebné služby musia dodržiavať. Nie je možné dopraviť zosnulého napr. v prenosnej rakve či transportnom vaku a preniesť ho na pitvu. Telo Vám v zahraničí vydajú len za podmienok, že dodržíte všetky podmienky medzinárodnej dohody, pod ktoré sa Slovensko tiež podpísalo. V praxi to znamená: Rakva, cínová vložka, zacínovanie a pohrebné vozidlo spĺňajúce podmienky daného štátu. Veľakrát je zosnulý už oblečený do svojich šiat a pripravený na pohreb v konečnej rakve. Je niekedy dosť zložité  vysvetľovať rodinným príslušníkom, prečo ešte treba raz prejsť cez domáce súdnolekárske pracovisko so zosnulým. Jedným dychom však pre objektívnosť dodávame, že v týchto prípadoch spolupráca primárov a zamestnancov patológií je korektná. Bude potrebné do budúcna ešte niektoré podrobnosti dohodnúť s ÚDZS, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam.

Prevádzkovanie cintorínov na Slovensku sa dostáva do pozornosti hlavne starostom a primátorom miest a obcí tiež vďaka novému pohrebnému zákonu. Mnohí si zo začiatku neuvedomovali, že prevádzkovanie cintorínov bude podliehať tzv. kvalifikačným skúškam na ich prevádzkovanie. Tu ale treba dodať, že prevádzkovatelia cintorínov nemali niekedy ani tú najmenšiu evidenciu o cintoríne a každý si na cintoríne robil čo chcel ! Evidencia hrobov, prinesie poriadok na cintorínoch, prispeje a skultúrnenie posledného odpočinku našich zosnulých.

Dovoľujeme si upozorniť prevádzkovateľov cintorínov na zodpovednosť vyplývajúcu za zamestnancov, napríklad aj pri výkope hrobov, pri zrezávaní či obrezávaní stromov, ale aj pri spúšťaní rakvy do zeme. Veľakrát si neuvedomujú právne dôsledky pri pracovných úrazoch ľudí pohybujúcich sa na cintoríne a to aj pri zlomenine, ktorú utrpí návštevník cintorína pri námrazách, alebo snehovej kalamite. Nesieme zabudnúť aj na povinnosť zo zákona na uzatváranie nájomných zmlúv s prenajímateľmi hrobov a urnových miest.


Na koniec pracovného stretnutia sa prítomní členovia asociácie zhodli a podporili

Záverečné ustanovenie

Kde poverujú vedenie Asociácie na začatie riešenia problematiky pohrebných služieb a v tejto súvislosti nadviazanie kontaktov s vedúcimi odd. Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ale aj na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva týkajúcich sa tak hore uvedenej problematiky ale hlavne:

1. Pripraviť jednanie na ÚDZS, ohľadne doriešenia obhliadajúcich lekárov k vypisovaniu listov o prehliadke mŕtvych.
2. Pripraviť jednanie na ÚDZS, ohľadne doriešenia problematiky dovozu zosnulých zo zahraničia.
3. Pripraviť jednanie na ÚDZS, ohľadne doriešenia problematiky zvozu zosnulých z nebezpečných miest vrátane obesencov.
4. Pripraviť jednanie na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, ohľadne skvalitnenia prevádzkových poriadkov pohrebných služieb a cintorínov.
5. Pripraviť jednanie u Železničnej polícii, ohľadne odvozu zosnulých po dopravných nehodách.

Toto záverečné uznesenie podporili všetky prítomné pohrebné služby na tejto pracovnej porade jednomyseľným súhlasným stanoviskom.

Predseda Asociácie Ladislav Stríž sa ešte ráz poďakoval za účasť všetkým prítomným vedúcim či konateľom pohrebných služieb. Konštatoval, že takéto stretnutia bude iniciovať aj do budúcna, pričom chce prizvať na tieto stretnutia kompetentných zástupcov z nadradených orgánov z ÚDZS, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva ale aj zákonodarcov, aby sa skvalitnilo fungovanie našej práce v reálnom živote.

Späť na prehľad 2006-2012