Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Október 2010

22.10.2010

 

Z á z n a m


z Konferencie Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb, ktorá sa konala dňa 22.10. 2010 (piatok) o 10.00 hod., v Banskej Bystrici - Kremnička č.16

Konferenciu otvoril p. Ladislav Nádasky.

Program konferencie:     - Správa o doterajšej činnosti Asociácie
                                        - Voľba nových členov Asociácie
                                        - Nový zákon 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
                                        - Účasť Asociácie na výstave v Poľsku
                                        - Rôzne - diskusia

K bodu 1:
Správa o doterajšej činnosti Asociácie,  Ladislav Stríž informoval o:
■ činnosti a význame Asociácie;
■ novej legislatíve;
■ medzinárodnej spolupráci;
■ problémoch v praxi; konflikty medzi pohrebnými službami a prevádzkovateľmi pohrebných služieb;
■ zastupovaní členov pri problémoch v praxi;
■ potrebe menovania Etickej komisie;
■ európskej norme EN 15017 Pohrebné služby;
■ výstave pohrebných služieb v Taliansku;
■ možnosti vydávania novín pre pohrebné služby;
■ riešení problémov s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

K bodu 2:
Voľba nových členov Asociácie
■ žiadatelia o členstvo sa predstavili a krátko informovali o svojej pohrebnej službe
■ všetci prítomní členovia asociácie sa jednomyseľne u z n i e s l i na prijatí nových členov; noví členovia súhlasia so stanovami Asociácie.


K bodu 3:
Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
- informácia o zákone, ktorý nadobudne účinnosť od 1.1.2011

K bodu 4:
Účasť Asociácie na výstave v Poľsku – Varšava
- SR budú zastupovať p. Stríž, p.Ecker, p.Botev


K bodu 5:
Rôzne – diskusia
■ menovanie podpredsedov       

- pre západné Slovensko   –  Vladimír Ecker, Malacky
- pre stredné Slovensko  –  Alexander Botev, Brezno
- pre východné Slovensko  nominácia ostáva otvorená

■ pokračovanie diskusie
- bola vyjadrená nespokojnosť s hygienikmi;
- navrhnutie členských príspevkov do Asociácie;
- informácia o tom, že sa pripravuje podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou   starostlivosťou vo veci odstraňovania zdravotníckeho materiálu z tiel mŕtvych a vypisovaní Listu o prehliadke mŕtveho a výberových konaní na zvážanie mŕtvych na pitvy;
- príprava ďalšej porady na východnom Slovensku;Konferenciu uzavrel pán Nádasky a poďakoval sa všetkým prítomným za účasť.

Späť na prehľad 2006-2012