Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Október 2009

23.10.2009

Pracovné stretnutie k  Novele Pohrebného zákona č.470/2005 Z.z.

Dňa 23.10. 2009
 
Ako čestní hostia sa na tomto pracovnom stretnutí zúčastnili:

JUDr. Magdaléna Lacová, legislativno – právna sekcia MZ SR
Ing. Magdaléna Ambrošová, Marcela Virágová ÚVZ SR

PA230211wStretnutia sa zúčastnili zástupcovia pohrebných služieb, správy cintorínov a prevádzkovatelia krematórií z celého Slovenska. Priame stretnutie s predkladateľmi novelizácie zákona prinieslo živú debatu k neujasneným otázkam v pripravovanej novelizácii. Stretnutie prinieslo aj niektoré konkrétne návrhy k novelizácii daného zákona.

Témy
- Výkopové práce na cintorínoch
- Miestna preprava pohrebným vozidlom
- Školenia zamestnancov
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým účastníkom pracovného stretnutia, ktorí svojou účasťou a konkrétnymi poznámkami k danej problematike prispeli ku konečným návrhom novelizácie zákona.

Závery
PA230214wPracovná porada bude pokračovať na pôde Ministerstve zdravotníctva SR v sekcii legislatíva, ktorú zvolá JUDr. Lacová na 3.11.2009 za účasti:
-  zástupcov Protimonoplného úradu
- zástupcov Úradu Verejného zdravotníctva SR
- zástupcov Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb
- zástupcov ZMOS-u zástupcov Protimonoplného úradu

Slovenskú asociáciu pohrebných a kremačných služieb bude zastupovať podpredseda asociácie Vladimír Ecker a členovia Mgr. Katarína Molčanová a Ladislav Nádaský.
 
V Bratislave 23.10.2009

Späť na prehľad 2006-2012