Úmrtie v zahraničí

Úmrtie v zahraničíPrípade úmrtia občana SR (s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky) v zahraničí zabezpečí konzulárne pracovisko veľvyslanectva SR, prípadne konzulárny odbor MZV SR urýchlené vyrozumenie príbuzných zosnulého v SR spolu s nasledujúcimi informáciami, ak ich už má k dispozícii :

- dátum, miesto a príčina smrti;
- adresu a kontakt na ústav, kde sa nachádzajú telesné pozostatky nebohého a  podmienky vydania tela pozostalým;
- podmienky pre uvoľnenie tela na jeho prevoz do vlasti;
- predpokladanú výšku nákladov na prevoz telesných pozostatkov do SR, prípadne 
  náklady na spopolnenie a prevoz urny do SR, alebo výšku nákladov spojených s  
  pohrebom v zahraničí.

V súlade s predpismi miestnych úradov zabezpečí konzulárne pracovisko taktiež vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov, ak si to situácia v danej krajine vyžaduje. Konzulárni pracovníci poskytnú pozostalým kontakt na miestne pohrebné organizácie s orientačným uvedením ceny prepravy, prípadne pohrebu v cudzine.

Okolnosti, termíny a spôsob pohrebu si dohodnú pozostalí v spolupráci s miestnou, prípadne slovenskou špecializovanou pohrebnou službou a na vlastné náklady. Ak došlo k úmrtiu občana SR v dôsledku trestného činu alebo autonehody v zahraničí, informujte sa o termíne, kedy miestne úrady uvoľnia telesné pozostatky na prevoz a pohreb.
 
#