Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Vylúčenie členov

24.09.2014

Asociácia informuje verejnosťDňom 24. septembra 2013 boli z Asociácie vylúčení títo členovia:

Pohrebná služba Aron, Tomáš Juhásik, Liptovský Mikuláš
Pohrebná služba Susan, Zuzana Komžíková, Bojnice

V obidvoch prípadoch siahlo predstavenstvo SAPaKS po tomto kroku z dôvodu poškodzovania dobrého mena SAPaKS a kvôli neplneniu si povinností vyplývajúcich z členstva.

Upozorňujeme verejnosť a právne subjekty, že zánikom členstva nemôžu vyššie uvedené pohrebné služby používať označenie Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb a Osvedčenie o členstve na žiadne účely, ani sa prezentovať ako člen SAPaKS. Ak k takémuto konaniu príde, vyzývame k jeho oznámeniu Slovenskej asociácii pohrebných a kremačných služieb, ktorá následne podnikne právne kroky na svoju obranu.

Späť na prehľad Zasadania, schôdzelogo web   osvedcenie_web
Ukážka označenia SAPaKS   Ukážka Osvedčenia o členstveZápisnica zo zasadania