Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

O nás

16.12.2020

Z dôvodu epidemiologickej situácie na Slovensku sa výstava/2020 Slovak Funeral 2020 ruší. Konať sa nebude ani medzinárodná súťaž vo výkope hrobov.

 

O pohreboch po rokovaní krízového štábuAktualizované 14.10.2020 Dňa 11.10.2020 po 17 hodine predstúpili pred novinárov zástupcovia krízového štábu, ktorý rokoval viac ako 5 hodín. Vedľa premiéra Igora Matoviča sa k záverom vyjadrili aj minister zdravotníctva SR Marek Krajčí, Milan Krajniak minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ján Budaj minister životného prostredia SR, Roman Mikulec minister vnútra SR, Ján Mikas hlavný hygienik SR.

Okrem predstavovaných opatrení, sa vyjadrili aj k organizácii pohrebov. Opatrenia by mali začať platiť už od 13.10.2020, najneskôr však od 15.10.2020 a platiť by mali do doby, kedy sa kĺzavý medián nedostane zo súčasnej hodnoty 830 na hranicu 500.

Konkrétne navrhované opatrenia pre pohreby, ktoré tak majú vynimku
1. Pohreby - rozlúčky konané v domoch smútku, krematóriách alebo v iných uzavretých priestoroch sa riadia všeobecným nariadením pre iné priestory ako napr. obchody či reštaurácie. Na jednu osobu musí byť vyhradený priestor min 15 metrov štvorcových. Nosenie rúšok je samozrejmosťou.

2. Pohreby - rozlúčky konané na voľnom priestranstve sa riadia pravidlom nosenia rúšok, minimálnymi rozostupmi 2 metre a počet účastníkov nie je nijako inak limitovaný.

Konkrétne navrhované opatrenia pre Sviatky Všekých svätých a Dušičky - odporúčania
Ján Budaj navrhoval rozložiť návštevu hrobov na dlhší časový úsek tak, aby sa koncentrácia osôb počas spomínaných Sviatkov čo najviac zriedila. Premiér však vyzýva občanov, aby tento rok na Sviatky ľudia necestovali, počkali až pominie tento pandemický stav. Ak už niekto predsa len na hroby pôjde, aby sa v rodine nenavštevovali, pretože ako upozornil Milan Krajniak, dnes hrozí najväčšie nebezpečenstvo nákazy v rodine, doma, medzi príbuznými.

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/8326/2020 Pri ohrození verejného života, výnimka Pohreby

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/8323/2020 Pri ohrození verejného života, povinnosť nosenia rúšokInformácie budeme aj naďalej sledovať a aktualizovať. Celú TB TA3 nájdete na našom webe v článku O pohreboch.

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pre Pohrebné služby v súvislosti s ochorením Covid 19 platiace odo dňa 01.10.2020 - OLP 7694/2020Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:
-vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon náboženských obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
-pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,-odporúčame zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti), alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade,
-dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky),
-z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
-pokiaľ je to možné, usporadúvať osobitné bohoslužby prístupné len pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
-dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace náboženským účelom,
-pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii),
-zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom),
-v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
-vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
Nájdete ho tu strana 8 -9

 

Doplnenie a upresnenie Opatrenia OLP 7694/2020Pozostalí a účastníci pohrebu nemusia mať negatívny test ak počet ľudí nepresiahne 50.
Ak počet presiahne, podmienky sú uvedené na str. 7 opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR OLP/7694/2020 a teda potrebný test na COVID-19 nie starší ako 12 hodín.

Dovoľujeme si upozorniť, že kary sú zakázané.
 
Na výkon pohrebného obradu sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti, ktoré sú uvedené vo vyššie spomenutom opatrení:
- vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon
náboženských obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami
(napríklad rúško, šál, šatka),
- pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky
alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- odporúčame zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno
miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch
alternovať (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti), alebo tak, že je
zabezpečené sedenie v každom druhom rade,
- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu),
nepodávať si ruky),
- z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky
respiračného infekčného ochorenia,
- dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace náboženským účelom,
- pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná
osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri
prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu
rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky.
Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha
viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť
vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii),
- zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť
úklonom alebo iným gestom, či úsmevom),
- v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh
a predmetov.
 
S pozdravom,
Kodadová
 
Ing. Marta Kodadová
Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 49 284 327

Brífing SAPaKS

Vážení kolegovia


 
Poďakovanie pohrebným službám na Slovensku

Dovoľte mi, ako predsedovi Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb vysloviť vďaku všetkým pohrebným službám, ktoré boli postavené pred obrovskú úlohu zvládnuť dôsledky spomínanej epidémie Covid – 19, viac v tomto článku

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pre Pohrebné služby v súvislosti s ochorením Covid 19 zo dňa 06.05.2020Vychádzajúc z aktuálnej epidemiologickej situácie a prijatých epidemiologických opatrení v Slovenskej republike v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 ÚVZ SR upravuje podmienky pre verejné obrady.  Nakoľko pohrebné obrady patria medzi spoločenské obrady neodkladnej povahy, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky považoval za náležité upraviť obdobný režim k občianskym pohrebným obradom.
Nájdete ho tu 
Úrad verejného zdravotníctva SR udelil výnimku pre činnosť pohrebných služieb, pohrebísk a krematórií. Celý dokument nájdete na stránkach ÚVZ SR http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_a_doplnenie_opatrenia_HH_SR_16_03.pdf , prikladáme náhľad.


zmena_a_doplnenie_opatrenia_HH_SR_16_03-1

Brífing SAPaKS

Vážení kolegovia


 
Vedenie Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb sa vyjadrilo k súčasnej situácii na Slovensku ohľadom šírenia Covid 19 v spojitosti s činnosťou pohrebných služieb. Aktuálne video nájdete na našom portáli.Upozornenie:

Vážení kolegovia

 
Upozornenie EFFS (Európska federácia pohrebných služieb)
Z dôvodu šíriaceho sa vírusu Covid 19 (koronavírus) zrušili organizátori medzinárodnú výstavu z oblasti pohrebníctva v Bologni.

Nový termín nasledujúcej výstavy je 25. - 27. február 2021História, činnosť a ciele Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb
 

Podľa definície asociácia predstavuje združenie nezávislých organizácií, rovnakého druhu, s rovnakým cieľom činnosti. Z filozofického hľadiska ide o mimovoľné združovanie obsahov vedomia. V prípade Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb možno povedať, že ide o naplnenie obidvoch definícií.

Pri zakladaní asociácie sme mali jasné ciele a zámery. Na poli pohrebníctva bolo v roku 2006 ešte veľa nezrovnalostí, chýbal nový zákon, vládol chaos, ktorý sa dá porovnať s obdobím „Zlatej horúčky“ na území Aljašky. Podnikatelia, tváriaci sa ako profesionáli, zakladali firmy jedna radosť, pričom nemali priestory, nemali vybavenie, nemali zamestnancov. Všetko sa riešilo na kolene, dodávkami na poslednú chvíľu a nehoráznymi cenami za poskytnuté služby. V nemocniciach sa o nebožtíkov bili, uplácal sa personál, vizitky a reklamu na „pohrebnú“ činnosť ste mohli nájsť na úrazových oddeleniach, hneď vedľa reklamy na Coca-Colu. Situácia bola pre poctivé a rokmi preverené firmy v pohrebníctve neúnosná. Neraz sa stávalo, že takzvané pohrebné služby celý pohreb sfušovali, pozostalí ostali v šoku, nebola koordinácia medzi správou pohrebísk a pohrebnými službami, neboli nastavené pravidlá. Pohreb, tá najdôležitejšia posledná vec v živote každého z nás, neraz vyzeral ako fraška, a príbuzní sa len so sebazaprením a zatvorením obidvoch očí nerozhodli vo svojej bolesti hnať veci pred súd a do médií, i keď i takéto prípady sa stali.

Aj vďaka nadšeniu jednotlivcov, z dôvodu cti a v neposlednom rade i z dôvodov existenčných, sme založili Slovenskú asociáciu pohrebných a kremačných služieb, ktorá mala a má ako jeden zo svojich cieľov chrániť záujmy svojich členov a podporovať ich na ceste k profesionálnému poskytovaniu služieb. Ako prvé bolo treba vniesť poriadok do pohrebníctva na poli legislatívy. Ak si niekto v tomto momente myslí, že išlo o jednoduchú vec, treba podotknúť, že to bola úloha ťažšia než akú mal bájny Sizyfos. Politické dianie na Slovensku v tom čase len ťažko prijímalo novinky v takých oblastiach akým pohrebníctvo je. Už len preto, lebo išlo o tzv. sektor okrajový, verejnosť ho dodnes (žiaľ), považuje do istej miery za osobné tabu, pričom vychádza na povrch, že sa týka všetkých, každý s ním príde do styku, či už ako hlavná postava, alebo vedľajšia. Aj keď išlo o politicky nevýnosnú tému, kde sa nedali zbierať hlasy a sympatie ako na bežiacom páse, v každom prípade si politici uvedomili, že majú čo dočinenia s veľmi citlivou oblasťou, ktorá v sebe zahŕňa i nemalé finančné investície občanov, s ktorými človek musí rátať práve kvôli tomu, že prioritou v danom okamihu ostáva cit, pieta, spolupatričnosť, smútok, bolesť a žiaľ.

Napraviť tento pokrivený stav bolo prvoradým cieľom pri založení asociácie. Poskytnúť ľuďom v tomto rozpoložení istoty profesionálneho prístupu a spolupatričnosti. Zachovať dôstojnosť osobnosti človeka aj po fyzickom skone. Postarať sa nielen o šetrné zaobchádzanie s ostatkami zosnulého, ale byť i garantom rozlúčky, uloženia na takej úrovni, ktorá je naozaj rovná hodnote života človeka.

Dnes, po viac ako šiestich rokoch si už môžeme dovoliť bilancovať. Dostali sme sa do európskych štruktúr, sme členmi celosvetovej federácie pohrebných služieb FIAT-IFTA a Európskej federácie pohrebných služieb EFFS, čo zo sebou prináša praktické i prestížne výhody.  Podaril sa dobrý kus práce, a ešte väčší je pred nami. Väčšinou sa na tomto mieste spomínajú úspechy, pripisujú zásluhy. To nechceme robiť. Máme nový zákon, máme nové pravidlá nielen pre súkromné firmy ale aj štátne zdravotnícke zariadenia, pre štátne organizácie a územné celky, samosprávy. Dostali sme sa na úroveň iných európskych pohrebných služieb. Pripúšťame, že nie všetko sa vydarilo tak, ako sme chceli. Preto tá skromnosť. Vďaka však aj za to, čo sa podarilo. Čas ukázal, že sme sa vybrali dobrou cestou, úroveň slovenského pohrebníctva sa zvýšila. O jej ďalší rast budeme i naďalej dbať. So všetkými silami a nasadením.
 
 

   Členovia SAPaKS - charakteristika

 
   ●  poskytujú služby na tej najvyššej, v súčasnosti možnej úrovni
   ●  disponujú moderným technickým vybavením
   ●  ide o kompletný servis, parte, vence, kvetiny, rozlúčka, matrika
   ●  prezentujú sa na vlastných webových stránkach
   ●  svoje služby poskytujú 24 hodín denne
   ●  pracujú na území celej Európskej únie
   ●  sledujú trendy a novinky doma i v zahraničí a zavádzajú ich do praxe
   ●  ich pracovníci prejavujú spolupatričnosť voči pozostalým
   ●  spokojnosť klienta je u nich vždy na prvom mieste