Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Slovo predsedu

Poďakovanie pohrebným službám na Slovensku

22.06.2020 - Máme za sebou núdzový stav vyvolaný pandémiou Koronavíru a Slovensko sa pomaly a iste spamätáva z jeho dôsledkov. Náročné zvládnutie uvedeného stavu zanechalo svoje či už psychologické alebo priamo súvisiace dôsledky skoro na každom z nás. Dovoľte mi, ako predsedovi Slovenskej asociácie p…

Posledný "recept" od doktora

16.06.2016 - Tentokrát upriamime našu pozornosť na podnikanie pohrebných služieb v hospodársky rozvinutom štáte, akým je aj Slovensko. Odmalička som vyrastal a pohyboval sa v pohrebnom sektore, a preto si nenechám od ostatných, ktorí v tomto sektore pôsobia len krátky čas, vešať sprostosti na nos. Oni sú p…

O situácii na Slovensku

16.03.2016 - Jedno príslovie hovorí: „Marec, poberaj sa starec.“ Nuž, niekedy to platí, niekedy nie. To, čo sa v poslednej dobe, zhruba od januára tohto roku, odohráva na slovenskej scéne pri pochovávaní zosnulých, je skôr tragikomédiou, alebo scenárom do hororového filmu. Dovoľte mi začať takto z ostra, l…

O správe cintorínov

16.06.2015 - V minulom čísle sme hovorili o pohrebných službách, teraz sa pozrieme, ako to funguje na Slovensku pri spravovaní cintorínov. Základom celého systému je, že naše zákony neumožňujú založenie súkromného cintorína (hovoríme o pochovávaní  zosnulých ľudí), ale zakladateľom sa stáva v tomto prípade…

O pohrebných službách

16.03.2015 - Vážení priatelia, iste sa nedá nevšimnúť si, že pohrebné služby sú vďačná téma pre média a každé jedno zaváhanie pohrebnej služby zvyšuje krivku sledovanosti TV staníc. Dovoľte mi v tejto súvislosti rozvinúť pár myšlienok o stave pohrebných služieb na Slovensku. Od roku 2006 až po dnešok …

Hodnotenie činnosti september 2014

16.09.2014 - Keď sme v roku 2011 začali plánovať zorganizovanie prvej medzinárodnej výstavy v oblasti pohrebníctva na Slovensku, stretávali sme sa s chápavými úsmevmi, s akými sa pozerajú empatickí ľudia na duševne chorých pacientov. Neskôr nás niektoré výstaviská doslova odmietli. Nadšenie z našej st…

#