Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

Hodnotenie Slovak Funeral

Hodnotenie výstavy Slovak Funeral 2016 - poďakovanie


Iniciátor výstavy Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb, člen európskej organizácie EFFS, a celosvetovej organizácie FIAT-IFTA a Expo Center Trenčín - hlavný usporiadateľ - pripravili a úspešne zavŕšili tretí ročník medzinárodnej kontraktačno - predajnej výstavy

Poďakovanie za jej bezchybný priebeh, za prezentáciu tak zanedbávanej oblasti akou pohrebníctvo na Slovensku nesporne je, patrí všetkým vám vystavovateľom, bez ktorých by nebolo možné ju pripraviť, ďalej patrí poďakovanie všetkým účinkujúcim, prednášajúcim, všetkým, ktorí pridali svoju ruku k dielu a či už v menšej alebo väčšej miere prispeli fyzicky, materiálne i duševne k jej obsahu.

Na tomto mieste by sme chceli zvlášť poďakovať účastníkom Súťaže vo výkope hrobov, ktorí svojou účasťou zviditeľnili náročnosť nášho povolania. Majiteľom firiem i súťažiacim vyslovujeme úprimnú vďaku.

Poďakovanie patrí i Stredným odborným školám, ktoré absolvovali v rámci sprievodného programu súťaž pri tvorbe venca, ikebany a výzdoby urny. Vedeniu všetkých škôl ešte raz touto formou ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu v budúcnosti.

Následné slová vďaky sú určené usporiadateľom Slovak Funeral 2016, vedeniu i všetkým pracovníkom Expo Center Trenčín. Myslíme si, že môžeme smelo hovoriť i za všetkých vystavovateľov. Stretli sme sa s pochopením, starostlivosťou nielen pri príprave našich jednotlivých výstavných priestorov, ale tešili sme sa pozornosti i po zatvorení brán výstaviska. Neformálne sa porozprávať na recepcii pri vynikajúcom pohostení padlo všetkým veľmi dobre a poskytlo nám priestor nadviazať užšie vzťahy, v mnohých prípadoch to viedlo ku otvorenejšej komunikácii s veľmi kladným prínosom. Ešte raz ďakujeme.

Slovak Funeral 2016 splnil očakávania zo strany iniciátora, organizátora a dúfame, že aj zo strany vystavovateľov. Už dnes sa tešíme na stretnutie s vami i pri organizovaní a konaní ďalšieho pokračovania úspešnej výstavy Slovak Funeral.


Hodnotenie výstavy Slovak Funeral 2012 - poďakovanieIniciátor výstavy Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb, člen EFFS a hlavný usporiadateľ Expo Center Trenčín a. s., pripravili a úspešne zavŕšili prvý ročník medzinárodnej kontraktačno predajnej výstavy Slovak Funeral 2012Poďakovanie za jej bezchybný priebeh, za prezentáciu tak zanedbávanej oblasti akou pohrebníctvo na Slovensku nesporne je, patrí všetkým vám vystavovateľom, bez ktorých by nebolo možné ju pripraviť, ďalej patrí poďakovanie všetkým účinkujúcim, prednášajúcim, všetkým, ktorí pridali svoju ruku k dielu a či už v menšej alebo väčšej miere prispeli fyzicky, materiálne i duševne k jej obsahu.
 
Na tomto mieste by som chcel zvlášť poďakovať odborníkom z Vojenského historického ústavu Bratislava, pracovníkom Vojenského múzea v Piešťanoch za ich ochotu, čas a flexibilný prístup pri príprave a následnom zapožičaní najťažšieho, ale verejnosť najviac priťahujúceho exponátu.  
 
Poďakovanie patrí i Stredným odborným školám, ktoré absolvovali v rámci sprievodného programu súťaž pri tvorbe venca, ikebany a výzdobe urny. Vedeniu oboch škôl ešte raz aj takouto formou ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu i v budúcnosti.
 
Následné slová vďaky sú určené usporiadateľom Slovak Funeral 2012, vedeniu i všetkým pracovníkom Expo Center a. s. Myslím si, že môžem smelo hovoriť za všetkých vystavovateľov. Stretli sme sa s pochopením, starostlivosťou nielen pri príprave našich jednotlivých výstavných priestorov, ale tešili sme sa pozornosti i po zatvorení brán výstaviska. Neformálne sa porozprávať na recepcii pri vynikajúcom pohostení padlo všetkým veľmi dobre a poskytlo nám ako spoluorganizátorovi i vystavovateľom priestor nadviazať užšie vzťahy, v mnohých prípadoch to viedlo ku otvorenejšej komunikácii s veľmi kladným prínosom. Ešte raz ďakujeme.
 
Slovak Funeral 2012 vysoko predčil očakávania zo strany iniciátora, organizátora i vystavovateľov. To je neklamným signálom, že sme sa vydali správnou cestou, z ktorej už ustúpiť (alebo sa nej zastaviť) nechceme a ani nemôžeme. Znamená to, že tento ročník bol skutočne prvým a po ňom prídu ďalšie. Verím, že ešte úspešnejšie. Už dnes sa teším na stretnutie s vami pri organizovaní a konaní ďalšieho pokračovania úspešnej výstavy Slovak Funeral.

Ladislav Stríž
predseda SAPaKS


list_GR_Tn_300pxĎakovný list s ubezpečením spolupráce pri organizovaní ďalšieho ročníka výstavy Slovak Funeral sme dostali i od generálneho riaditeľa Expo Center Trenčín a.s., Ing. Emila Dobiáša.
#