Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb

sapaks

 

Sme členom celosvetovej federácie pohrebných služieb

fiat-ifta_web 72px

 

Sme členom Európskej federácie pohrebných služieb

effs logo

EFES-certifikat-max

Zobraziť certifikát

 
EFES-certifikat

Zobraziť poďakovanie

 

 

 

O nás ku 26.4.2021

26.04.2021Aktuálne informácie pre oblasť pohrebníctva


Aktualizované 23. 4. 2021
ÚVZ SR Vyhláškou č. 194 vo Vestníku vlády upravuje pravidlá týkajúce sa pohrebov. Citujeme z predmetnej vyhlášky:
§ 4 (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb.

(2) Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:
b) bohoslužieb, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu

Podľa Vyhlášky č. 195 vo Vestníku vlády sa obmedzenia ako je karanténa a izolácia pri prekročení hraníc nevzťahuje na osoby vykonávajúce činnosť ako zamestnanci pohrebných služieb § 4 písm d) a taktiež na osoby, ktoré prekračujú hranice smerom dovnútra i von za účelom krátkodobého pobytu na pohrebnom obrade (§ 7 (1) písm. l).Aktualizované 19. 4. 2021
ÚVZ SR Vyhláškou č. 186 a č. 187 uvedenou vo Vestníku vlády ruší vyhlášku 131 a 132 kde sa hovorí o max počte 6 osôb na pohrebe. Teraz podľa súčasnej Vyhlášky platí znenie: § 4(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb.

(2) Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:
a) hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný časa miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,
b) bohoslužieb, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu 
Znenie Vyhlášky č. 186/2021


Aktualizované 18. 4. 2021
ÚVZ SR Vyhláškou č. 175 uvedenou vo Vestníku vlády ruší vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 133/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. V novej Vyhláške č.175 platnej od 19.4. 2021 podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov a prostriedkoch verejnej dopravy.

Zároveň sa všetkým osobám na verejnosti v exteriéroch nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky. Prekrytie dýchacích ciest netreba ak sú osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov. Viac sa dočítate priamo vo Vyhláške PDF

Aktualizované 8. 4. 2021
ÚVZ SR Vyhláškou č. 130 uvedenou vo Vestníku vlády sprísňuje opatrenia pri prekročení hraníc SR vrátane karanténnych opatrení. Podľa §4 písm. d) sa tieto opatrenia netýkajú pohrebných služieb, všetky ostatné povinnosti i výnimky ostali zachované. Zrušenie či nové nariadenie pre jednotlivé okresy sú uvedené na tom istom mieste (pozri odkaz). Sledujte aktuálne vyhlášky pre váš okres na Úradnej tabuli ÚVZ SR.

Aktualizované 18. 3. 2021
ÚVZ SR priebežne vydáva aktualizované opatrenia pre jednotlivé okresy v ktorých prišlo k zmenám na základe epidemiologickej situácie a sledovaných parametrov. Sledujte aktuálne vyhlášky pre váš okres na Úradnej tabuli ÚVZ SR.

Aktualizované 9. 3. 2021
ÚVZ SR vydal aktualizované opatrenia týkajúce sa aj pohrebných služieb a to konkrétne vo vyhláške 97. Počet osôb na pohrebe je stanovený na 6, nie je uvedené či sa jedná o interiér alebo exteriér.

Usmernenie pre PS na stránke ÚVZ SR zo dňa 16.2.2021. Otvoriť priamo v PDF. Stiahnuť si ho môžete aj z tohoto webu asociácie kliknite sem.

Ministerstvo zdravotníctva vydalo Nové kritériá poradia pre očkovanie vakcínami proti Covid 19. Pozrite si kritériá vo formáte PDF

Aktualizované 5. 3. 2021covid19_napis-560px72
V spolupráci krízového riadenia MV SR, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb sa prijali opatrenia, ktoré by mali pomôcť pohrebným službám najmä v prípade nedostatku miest na uloženie zosnulých do času ich pochovania či kremácie. So svojou situáciou, so žiadosťou o radu alebo pomoc sa môžu pohrebné služby obrátiť priamo na asociáciu, ktorá informácie posunie kompetentným.

Píšte na mail k tomuto účelu zriadený: info@sapaks.sk

Mail musí obsahovať kontaktné údaje, na anonymné žiadosti alebo oznámenia nebudeme reagovať.

 

Aktualizované 18.02.2021
Na Ministerstve vnútra SR sa dnes stretli zástupcovia sekcie krízového riadenia MV SR, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcovia Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb. Cieľom pracovného stretnutia bolo riešenie kritickej situácie, v ktorej sa krematória na Slovensku ocitli v dôsledku pandémie. Viac o výsledkoch na našom webe

 
Aktualizované 11.02.2021 - Od 7. februára 2021 sa menia nariadenia k zákazu vychádzania, kto a kedy sa ne/musí preukazovať negatívnym testom na COVID-19 ale aj zmeny v opatreniach pre zamestnancov. Všetky informácie sú dostupné na stránke MZ SR Korona.gov.sk

covid19_panak-560px72
Podľa Uznesenia vlády č.44 od 27. januára 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 nasledujúcej noci platí prísny zákaz vychádzania a to až do 2. februára 2021. Viac na stránke Zákaz vychádzania - Koronavírus.  Podľa Uznesenia vlády č. 30/2021 platí tento zákaz do 7. februára a medzi výnimky patrí opäť účasť na pohrebe (B.1. č.13 a Bod B.2 č.8.)

Aktualizované 18.1. 2021 - ÚVZ SR vydal aj "Usmernenie" pre prácu pohrebných služieb podpísané Hlavným hygienikom SR PhDr. RNDr. MUDr. Jánom Mikasom, PhD.,MPH . (Ide o dokument s odporúčacím charakterom, nie je záväznou interpretáciou uvedenou na Úradnej tabuli ÚVZ SR ani vo Vestníku vlády SR.)

Usmernenie pre PS na stránke ÚVZ SR zo dňa 16.2.2021. Otvoriť priamo v PDF. Stiahnuť si ho môžete aj z tohoto webu asociácie kliknite sem.

Aktualizované 15.01.2021 - K našim dotazom ohľadom očkovania pracovníkov pohrebných služieb adresovaných kompetentným orgánom sme zatiaľ nedostali odpoveď. Vo formulári na Požiadavku na očkovanie však pribudla voľba skupiny osôb Zamestnanec obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici.  Link na formulár: Požiadavka na očkovanie

Podľa Vestníku vlády čiastka 2 zo 7.1.2021 sa podľa vyhlášiek č. 2.,3.,4.  uverejnených na stránke ÚRADNÁ TABUĽA ÚVZ SR podmienky účasti na pohreboch nemenia, počet 6 osôb ostáva zachovaný.

Aktualizované 05.01.2021 - Výklad počtu osôb ktoré sa môžu zúčastniť pohrebu. Upresnenie zaslali z ÚVZ SR, odbor komunikácie Marek Eliáš, pre Ringier Axel Springer SK. Mail sa nachádza v redakcii www.pohrebnictvo.sk v mailoch www.sapaks.sk

Citujeme výklad: Do počtu 6 sa pri obrade pohrebu, krstu či sobášneho obradu nezapočítavajú osoby, pre ktoré je táto účasť výkonom povolania. Ide napríklad osoby vykonávajúce obrad, prenos truhly, pochovávanie a podobne. Obmedzenie počtu osôb na 6 je platné pre exteriér rovnako ako pre interiér. Súčasná kritická situácia na území Slovenskej republiky nedovoľuje vytváranie väčších skupiniek. Osoby zúčastňujúce sa na podujatí, vrátane osôb, pre ktoré je táto účasť výkonom povolania, musia dodržiavať hygienické podmienky stanovené v predmetnej vyhláške, to znamená najmä odstup 2 metre, okrem prípadov, kde uvedené z povahy obradu nie je možné (sobášiaci sa, prenos truhly...). V prípade porušenia podmienok uvedených vo vyhláške je zodpovednou osobou organizátor hromadného podujatia, to znamená organizátor obradu. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v prípade kritickej potreby v ich územnom obvode môžu pristúpiť i k sprísneniu uvedených podmienok. V prípade nevyhnutnej potreby presiahnuť počet 6 osôb je nutné splniť podmienku, že v čase začiatku výkonu obradu budú mať všetci účastníci negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 12 hodín a zároveň musí byť obrad ohlásený na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva, a to najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, s presným určením času a miesta jeho konania.

Link na vyhlášku 77. vo Vestníku vlády SR

Aktualizované 02.01.2021 Po mimoriadnom zasadaní Vlády (31.12.2020) vydal ÚVZ SR opatrenie čiastka 38/2020 Vyhláška č. 77. vo Vestníku vlády. Zo zákazu činnosti prevádzok sú vyňaté pohrebné služby, pohrebiská a krematóriá na ktoré sa toto obmedzenie nevzťahuje podľa: Vyhláška č. 77. § 1 (2) písm. p). Na pohreboch sa však môže zúčastniť len 6 osôb. Vyhláška č. 77. § 4 (2) písm. b)
Stránka ÚVZ SR kde sa nachádza Vyhláška 77.
Link na vyhlášku 77. vo Vestníku vlády SR


 

 

 

Brífing SAPaKS

Vážení kolegovia

 
Poďakovanie pohrebným službám na Slovensku
 
Dovoľte mi, ako predsedovi Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb vysloviť vďaku všetkým pohrebným službám, ktoré boli postavené pred obrovskú úlohu zvládnuť dôsledky spomínanej epidémie Covid – 19, viac v tomto článku
 

Brífing SAPaKS

Vážení kolegovia

 
Vedenie Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb sa vyjadrilo k súčasnej situácii na Slovensku ohľadom šírenia Covid 19 v spojitosti s činnosťou pohrebných služieb. Aktuálne video nájdete na našom portáli.


Upozornenie:

Vážení kolegovia

 
Upozornenie EFFS (Európska federácia pohrebných služieb)
Z dôvodu šíriaceho sa vírusu Covid 19 (koronavírus) zrušili organizátori medzinárodnú výstavu z oblasti pohrebníctva v Bologni.

Nový termín nasledujúcej výstavy je 25. - 27. február 2021
 

 


História, činnosť a ciele Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb
 

Podľa definície asociácia predstavuje združenie nezávislých organizácií, rovnakého druhu, s rovnakým cieľom činnosti. Z filozofického hľadiska ide o mimovoľné združovanie obsahov vedomia. V prípade Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb možno povedať, že ide o naplnenie obidvoch definícií.

Pri zakladaní asociácie sme mali jasné ciele a zámery. Na poli pohrebníctva bolo v roku 2006 ešte veľa nezrovnalostí, chýbal nový zákon, vládol chaos, ktorý sa dá porovnať s obdobím „Zlatej horúčky“ na území Aljašky. Podnikatelia, tváriaci sa ako profesionáli, zakladali firmy jedna radosť, pričom nemali priestory, nemali vybavenie, nemali zamestnancov. Všetko sa riešilo na kolene, dodávkami na poslednú chvíľu a nehoráznymi cenami za poskytnuté služby. V nemocniciach sa o nebožtíkov bili, uplácal sa personál, vizitky a reklamu na „pohrebnú“ činnosť ste mohli nájsť na úrazových oddeleniach, hneď vedľa reklamy na Coca-Colu. Situácia bola pre poctivé a rokmi preverené firmy v pohrebníctve neúnosná. Neraz sa stávalo, že takzvané pohrebné služby celý pohreb sfušovali, pozostalí ostali v šoku, nebola koordinácia medzi správou pohrebísk a pohrebnými službami, neboli nastavené pravidlá. Pohreb, tá najdôležitejšia posledná vec v živote každého z nás, neraz vyzeral ako fraška, a príbuzní sa len so sebazaprením a zatvorením obidvoch očí nerozhodli vo svojej bolesti hnať veci pred súd a do médií, i keď i takéto prípady sa stali.

Aj vďaka nadšeniu jednotlivcov, z dôvodu cti a v neposlednom rade i z dôvodov existenčných, sme založili Slovenskú asociáciu pohrebných a kremačných služieb, ktorá mala a má ako jeden zo svojich cieľov chrániť záujmy svojich členov a podporovať ich na ceste k profesionálnému poskytovaniu služieb. Ako prvé bolo treba vniesť poriadok do pohrebníctva na poli legislatívy. Ak si niekto v tomto momente myslí, že išlo o jednoduchú vec, treba podotknúť, že to bola úloha ťažšia než akú mal bájny Sizyfos. Politické dianie na Slovensku v tom čase len ťažko prijímalo novinky v takých oblastiach akým pohrebníctvo je. Už len preto, lebo išlo o tzv. sektor okrajový, verejnosť ho dodnes (žiaľ), považuje do istej miery za osobné tabu, pričom vychádza na povrch, že sa týka všetkých, každý s ním príde do styku, či už ako hlavná postava, alebo vedľajšia. Aj keď išlo o politicky nevýnosnú tému, kde sa nedali zbierať hlasy a sympatie ako na bežiacom páse, v každom prípade si politici uvedomili, že majú čo dočinenia s veľmi citlivou oblasťou, ktorá v sebe zahŕňa i nemalé finančné investície občanov, s ktorými človek musí rátať práve kvôli tomu, že prioritou v danom okamihu ostáva cit, pieta, spolupatričnosť, smútok, bolesť a žiaľ.

Napraviť tento pokrivený stav bolo prvoradým cieľom pri založení asociácie. Poskytnúť ľuďom v tomto rozpoložení istoty profesionálneho prístupu a spolupatričnosti. Zachovať dôstojnosť osobnosti človeka aj po fyzickom skone. Postarať sa nielen o šetrné zaobchádzanie s ostatkami zosnulého, ale byť i garantom rozlúčky, uloženia na takej úrovni, ktorá je naozaj rovná hodnote života človeka.

Dnes, po viac ako šiestich rokoch si už môžeme dovoliť bilancovať. Dostali sme sa do európskych štruktúr, sme členmi celosvetovej federácie pohrebných služieb FIAT-IFTA a Európskej federácie pohrebných služieb EFFS, čo zo sebou prináša praktické i prestížne výhody.  Podaril sa dobrý kus práce, a ešte väčší je pred nami. Väčšinou sa na tomto mieste spomínajú úspechy, pripisujú zásluhy. To nechceme robiť. Máme nový zákon, máme nové pravidlá nielen pre súkromné firmy ale aj štátne zdravotnícke zariadenia, pre štátne organizácie a územné celky, samosprávy. Dostali sme sa na úroveň iných európskych pohrebných služieb. Pripúšťame, že nie všetko sa vydarilo tak, ako sme chceli. Preto tá skromnosť. Vďaka však aj za to, čo sa podarilo. Čas ukázal, že sme sa vybrali dobrou cestou, úroveň slovenského pohrebníctva sa zvýšila. O jej ďalší rast budeme i naďalej dbať. So všetkými silami a nasadením.
 
 

   Členovia SAPaKS - charakteristika

 
   ●  poskytujú služby na tej najvyššej, v súčasnosti možnej úrovni
   ●  disponujú moderným technickým vybavením
   ●  ide o kompletný servis, parte, vence, kvetiny, rozlúčka, matrika
   ●  prezentujú sa na vlastných webových stránkach
   ●  svoje služby poskytujú 24 hodín denne
   ●  pracujú na území celej Európskej únie
   ●  sledujú trendy a novinky doma i v zahraničí a zavádzajú ich do praxe
   ●  ich pracovníci prejavujú spolupatričnosť voči pozostalým
   ●  spokojnosť klienta je u nich vždy na prvom mieste